Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Staramy się poprawiać jakość codziennego życia mieszkańców - wywiad z Michałem Godowskim

Staramy się poprawiać jakość codziennego życia mieszkańców - wywiad z Michałem Godowskim na zdjęciu: Michał Godowski

Powiat kielecki po raz kolejny zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Zdobył honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Michałem Godowskim, starostą kieleckim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat kielecki?

Michał Godowski: Samorząd powiatu kieleckiego, tak jak w ubiegłych latach, aktywnie działa, by pozyskać środki unijne, które inwestujemy w wiele ważnych dla mieszkańców dziedzin. Są to między innymi projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wsparcia rodzin poprzez system opieki społecznej, a także zadania w obszarze edukacji, prowadzone przez powiatowe placówki oświatowe. Wspieramy również kulturę lokalną, folklor i turystykę poprzez pozyskanie środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w projekcie „Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji” zrealizowanym w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” pozyskaliśmy ponad 315 tys. zł na ścieżki rowerowe na terenie naszego pięknego powiatu. Wspieramy też oświatę poprzez uzyskanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. We wszystkich działaniach kierujemy się tym, by powiat rozwijał się w wielu aspektach i staramy się poprawiać jakość codziennego życia mieszkańców.

DWW: Co w Pana ocenie jest szczególnie wartościowe w działaniach powiatu?

MG: W 2016 roku zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych. Wśród nich takie, które zmieniają nasz powiat na lepsze. Nowoczesny pawilon mieszkalny dla 34 osób powstaje w domu pomocy społecznej w Zgórsku. W DPS w Łagiewnikach remontujemy oddział mieszkalny dla 18 osób. To kolejne inwestycje powiatu w modernizację placówek opiekuńczych. Oba obiekty są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje te sfinansowaliśmy ze środków powiatu i na pewno przysłużą one mieszkańcom. W obszarze pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje ważny projekt pn. „Myśląc o rodzinie", skierowany do mieszkańców powiatu kieleckiego: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych, dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępcza oraz rodziców z dziećmi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Na to zadanie pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest ono szczególnie ważne, bo przyczynia się do realnych zmian w życiu osób w trudnej sytuacji na przykład poprzez uzyskanie mieszkania chronionego.

DWW: Jak ocenia Pan ranking ZPP?

MG: Ranking Związku Powiatów Polskich jest bardzo ważnym i wiarygodnym narzędziem, służącym ocenie działalności samorządów w całej Polsce. Dzięki niemu możliwa jest  wymiana doświadczeń, promocja najważniejszych zadań realizowanych przez jednostki samorządu. Sukces w rankingu sprawia, że jesteśmy samorządem, od którego inni chcą się uczyć i z nami współpracować. To napawa nas dumą i motywuje do dalszych działań. Jesteśmy ambitnym i dobrze zarządzanym samorządem, który zwyciężył w tym prestiżowym Rankingu Gmin i Powiatów już po raz dziesiąty. Zdobyliśmy też honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2016” oraz miano Super Powiatu. Dobre praktyki, wypracowane przez nas podpatrują inne samorządy i doceniają nasze osiągnięcia. Dzięki wzorcom wypracowanym przez nasz samorząd zawarliśmy ostatnio partnerstwo z powiatem słupskim. Myślę, że warto śledzić ranking i podpatrywać inne samorządy oraz uczyć się od liderów, by usprawniać funkcjonowanie naszych jednostek dla dobra mieszkańców.

DWW: Dziękuję za rozmowę.

Sob., 25 Mrz. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska