Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stawiamy na współpracę i rozwój - wywiad z Jarosławem Szlaszyńskim

Stawiamy na współpracę i rozwój - wywiad z Jarosławem Szlaszyńskim Starosta Jarosław Szlaszyński (zdjęcie: www.lider-edukacji.pl)

Powiat augustowski zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców, zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia ze starostą zwycięskiego powiatu, Jarosławem Szlaszyńskim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat?

Jarosław Szlaszyński: Powiat posiada spójną koncepcję rozwoju. Każdego roku w budżecie powiatu planujemy środki finansowe nie tylko na prawidłową realizację zadań powiatowych i bieżące funkcjonowanie powiatowych jednostek, ale także na zapewnienie możliwości ubiegania się o fundusze zewnętrzne na dofinansowanie realizacji inwestycji ważnych dla społeczności lokalnej. Zgodnie z zadaniami przypisanymi powiatom, koncentrujemy się na trzech zasadniczych obszarach: drogi, służba zdrowia i oświata.

Przy współpracy z samorządami lokalnymi, samorządem województwa oraz Lasami Państwowymi przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków unijnych i krajowych dokonujemy przebudowy i modernizacji dróg powiatowych. Zadania, które każdego roku wybieramy do realizacji, obejmują drogi faktycznie spełniające funkcje dróg powiatowych, strategiczne dla ruchu lokalnego oraz ważne dla poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. A co szczególnie istotne, są to zadania wytypowane przez samorządy i naszych partnerów jako inwestycje priorytetowe. Przykładowo, w ubiegłym roku zbudowaliśmy łącznie ponad 18 km dróg i najdłuższy na terenie powiatu most jednoprzęsłowy oraz opracowaliśmy dokumentację techniczną na kolejne inwestycje drogowe na kwotę ogółem prawie 11,4 mln zł.

Jednym za priorytetowych zadań jest zapewnienie usług medycznych pacjentom naszego szpitala. Od początku 2015 roku realizujemy program służący poprawie finansów placówki, modernizacji i doposażaniu w sprzęt medyczny. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że postawione cele są osiągane. W ostatnich dwóch latach szpital uzyskuje dodatni wynik finansowy, na potrzeby placówki każdego roku kupowany jest najbardziej potrzebny, nowoczesny sprzęt medyczny, sukcesywnie remontowane są poszczególne oddziały. W 2015 roku na ten cel wydatkowaliśmy ok. 3,2 mln zł, w tym 2,1 mln ze środków zewnętrznych, w 2016 roku ok. 1,5 mln zł. Ponadto w ubiegłym roku szpital pozyskał ponad 2 mln zł z funduszy transgranicznych na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem Neonatologicznym, remont oddziału planowany jest ze środków powiatu. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2017 – 2018. Cieszy fakt, że nasze działania przekładają się na coraz większy zakres przeprowadzanych zabiegów i operacji co sprawia, że wzrosła liczba pacjentów korzystających z usług medycznych naszego szpitala. 

DWW: Dobrze wygląda rozwój oświaty w powiecie. Potwierdzają to nagrody.

JSz: W dziedzinie oświaty od lat koncentrujemy się na wzmocnieniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych, w tym zapewnieniu młodzieży szerokiej oferty edukacyjnej. Odnowione i wyposażone obiekty oraz przygotowana kadra pedagogiczna stwarzają młodzieży bardzo dobre warunki do nauki i rozwijania różnorodnych pasji i zainteresowań. Nasze działania są wysoko oceniane przez ekspertów zewnętrznych. W 2016 roku Powiat kolejny raz został bardzo wysoko oceniony w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw, uzyskując certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2016”. Tytuł ten jest potwierdzeniem, że w sposób szczególny dbamy o szkolnictwo, propagując „dobre praktyki” w dziedzinie nauki i zarządzania oświatą oraz realizując ciekawe projekty edukacyjne. Ponadto, ponieważ po raz czwarty byliśmy w gronie najlepszych, otrzymaliśmy srebrny certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, a za szczególnie innowacyjne działania na rzecz wdrażania rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów – wyróżnienie „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie”.

Najlepszym dowodem, że powiatowy system wspierania uczniów jest skuteczny, są wysokie wyniki egzaminu maturalnego, nasze szkoły każdego roku są w czołówce województwa. Ponadto w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 zostało ujęte I Liceum Ogólnokształcące, które zdobyło tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2017”, zajmując 8 miejsce w województwie oraz Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, które uzyskało tytuł honorowy „Złotej Szkoły 2017”, plasując się na 3 miejscu w województwie.

DWW: Patrząc na realizowane przez powiat zadania, proszę powiedzieć, co w Pana ocenie jest szczególnie wartościowe?

JSz: Prowadzone przez nas działania realizujemy zawsze z myślą o mieszkańcach Ziemi Augustowskiej. Wykonywane zadania są efektem konsekwentnie wdrażanego planu pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ambitny program inwestycji i przedsięwzięć prorozwojowych oparty jest na właściwym gospodarowaniu finansami i skutecznym wykorzystaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy otwarci na współdziałanie. Do współpracy zapraszamy samorządy, instytucje różnych szczebli, organizacje pozarządowe. Wspólne działanie jest siłą, która pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów samorządowych.

DWW: Jak ocenia Pan ranking Związku Powiatów Polskich?

JSz: Jest to prestiżowy, najbardziej obiektywny ranking, w którym mogą uczestniczyć samorządy. W konkursie bierzemy udział od 12 lat i z satysfakcją mogę stwierdzić, że każdego roku byliśmy w ścisłej czołówce krajowej. Ponadto zawsze zajmowaliśmy pierwsze miejsce w województwie podlaskim. Ale zwycięstwo w rankingu i tytuł „Dobry Polski Samorząd” uzyskaliśmy po raz pierwszy w historii. Wyróżnienie inspiruje do podejmowania nowych przedsięwzięć i mobilizuje do dalszej efektywnej pracy.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Śr., 8 Mrz. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska