Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Liczą się inwestycje, z dużym udziałem środków pozabudżetowych - wywiad z Edmundem Kaczmarkiem

Liczą się inwestycje, z dużym udziałem środków pozabudżetowych - wywiad z Edmundem Kaczmarkiem na zdjęciu: Edmund Kaczmarek

Powiat jędrzejowski zwyciężył w Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich 2016, w kategorii powiat do 120 tys. mieszkańców, zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Edmundem Kaczmarkiem, starostą powiatu jędrzejowskiego, członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat?

Edmund Kaczmarek: Powiat jędrzejowski stara się jak najwięcej przeznaczać na inwestycje. Co roku poprawiamy infrastrukturę – drogową, oświatową, opieki społecznej, inwestujemy także w rozwój bazy dydaktycznej, mając na celu jak najlepsze przygotowanie młodzieży do dalszej nauki i do pracy. To charakterystyczny dla naszego regionu rys – inwestycje, z dużym udziałem środków pozabudżetowych. Staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości w pozyskiwaniu funduszy z wielu źródeł.

Jeden z najnowszych dużych projektów, to projekt scalania gruntów w kilku miejscowościach powiatu – z udziałem środków europejskich – o wartości ponad 26 milionów złotych. Ten projekt polega na uporządkowaniu własności gruntów rolnych i leśnych, rozproszonych i podzielonych na małe działki, a także na stworzeniu sieci dróg dojazdowych do pól. W naszym rolniczym powiecie jest to bardzo ważne zadanie, które może znacząco poprawić sytuację, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa.


DWW: Co w Pana ocenie wyjątkowego jest w działaniach powiatu jędrzejowskiego?

EK: Każdy region ma swoją specyfikę. Trzeba działać w taki sposób, aby tę specyfikę uwzględniać. W ostatnich latach wizytówką powiatu stały się odremontowane obiekty mostowe. W sumie odbudowaliśmy 19 mostów w ciągu dróg powiatowych. Te inwestycje były możliwe dzięki pozyskaniu wsparcia z rezerwy subwencji ogólnej oraz Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Pozyskaliśmy w tym celu w sumie ponad 41,7 mln zł.

Wart podkreślenia jest także fakt utrzymywania z budżetu powiatu wyjątkowej instytucji kultury – Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, z największą w Europie (trzecią w świecie) kolekcją zegarów słonecznych. Oprócz bieżącego utrzymania tej instytucji, samorząd powiatu stara się inwestować w zabytkową materię obiektów muzealnych, aby zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Po kapitalnym remoncie i modernizacji Pawilonu Wystawowego (2009), zainwestowaliśmy ostatnio w  modernizację głównej ekspozycji muzeum oraz w odrestaurowanie unikalnego ogrodu, który po ponad 30 latach zamknięcia został ponownie otwarty dla zwiedzających.


DWW: Co Pana zdaniem warto kontynuować i co stać się może dobrą praktyką i wzorem dla innych samorządów?

EK: Myślę, że warto kontynuować dobrą współpracę z gminami, bo powiat „stoi gminami” – ich bogactwem, aktywnością, zdolnością do współpracy w zakresie budowania wspólnego obszaru, jakim jest powiat – mała ojczyzna – w naszym przypadku to ziemia jędrzejowska. Dziękuję naszym wójtom i burmistrzom za zrozumienie i podejmowanie wspólnych działań. Mamy tu na koncie doświadczenia w zakresie tworzenia grup zakupowych – energii, ubezpieczeń, a także – wspólnego budowania dróg, organizowania imprez, uroczystości o charakterze ponadgminnym. To cementuje społeczność lokalną powiatu i tak powinno być – myślę, że tak jest – także w innych powiatach. To trzeba pielęgnować i kontynuować.

Moim zdaniem dobrym pomysłem byłoby stworzenie forum wymiany poglądów odnośnie funkcjonowania administracji, czyli starostw powiatowych. Tam moglibyśmy prezentować pracę poszczególnych wydziałów – pokazywać, co w danym powiecie funkcjonuje bardzo dobrze i powielać dobre wzorce, dobre praktyki. Sporo o tym mówimy, ale nie ma tak naprawdę forum wymiany tych dobrych praktyk. Dobrym medium – jak sądzę – byłby Dziennik Warto Wiedzieć, a także samo forum Związku Powiatów Polskich, ale również w mniejszych grupach, w województwach, w konwentach starostów moglibyśmy tego typu dyskusje podejmować. Nasza praca dla ludzi jest mierzona ich zadowoleniem, wynikającym z postawy administracji, która powinna być służbą dla obywateli, bo dla nich jesteśmy. Bez nich powiat byłby niepotrzebny.


DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Śr., 15 Lt. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska