Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stawiamy na zrównoważony rozwój turystyki - wywiad ze Zbigniewem Łopusiewiczem

Stawiamy na zrównoważony rozwój turystyki - wywiad ze Zbigniewem Łopusiewiczem fotolia.pl

Stronie Śląskie zdobyło tytuł Super Gmina w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie za 2015 r. Wyróżnienie to Związek Powiatów Polskich przyznaje za największy procentowy udział realizacji kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, honorując przez to zrównoważony rozwój tego samorządu. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia ze Zbigniewem Łopusiewiczem, burmistrzem Stronia Śląskiego.

Dziennik Warto Wiedzieć: Proszę powiedzieć, jakie ciekawe działania, które miały znaczenie w rankingu ZPP prowadzi gmina i co w nich w Pana ocenie jest wyjątkowe?

Zbigniew Łopusiewicz: Gmina Stronie Śląskie rozszerzyła zimową ofertę turystyczną o szlak narciarstwa biegowego o długości ok. 60 km, biegnący leśnymi duktami Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. Na całej długości szlak jest oznakowany i ratrakowany, dostępne są mapy szlaku i organizowane są imprezy na nartach biegowych. Szkoły w Stroniu Śląskim wyposażone zostały w 113 par nart biegowych, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą formą rekreacji wśród dzieci i młodzieży. W celu zakupienia niezbędnego sprzętu, promocji szlaku i organizacji imprez, gmina zrealizowała dwa projekty dotowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Projekt rozwoju narciarstwa biegowego w dwóch pasmach górskich, ze szlakiem biegnącym na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, poprzez kilka grzbietów i dolin górskich jest dla gminy dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że na dzień dzisiejszy dysponujemy jednym ratrakiem. Projekt zaplanowany został tak, aby przyczynił się do rozwoju wsi turystycznych położonych w poszczególnych dolinach, czego efektem będzie bardziej równomierny rozwój zimowego ruchu turystycznego, bez nadmiernej jego koncentracji w 1-2 miejscowościach. Do tej pory turystyka narciarska związana była dość ściśle z ośrodkami narciarstwa zjazdowego. Utrzymywanie szlaku narciarstwa biegowego da szansę innym podmiotom gospodarczym na zwiększenie dochodów z turystyki zimowej i przyczyni się do promocji miejscowości, w których zimą nie działają wyciągi narciarskie, a które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Szlak, prowadząc przez dwa pasma górskie, ma wspaniałe walory krajobrazowe i przyczynia się do promocji naszych górskich szlaków turystycznych (na wielu odcinkach szlak biegowy pokrywa się ze szlakami rowerowymi, a narciarze biegowi to często osoby, lubiące także turystykę rowerową).

DWW: Co warto kontynuować i rekomendować, aby stało się wzorem dla innych samorządów?

: Poza utrzymywaniem szlaku narciarstwa biegowego, gmina Stronie Śląskie chce zachęcić osoby uprawiające kolarstwo górskie do korzystania z oznakowanych szlaków rowerowych. W opinii wielu osób, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Złote, wraz z Górami Rychlebskimi po czeskiej stronie, to najlepsze tereny do uprawiania kolarstwa górskiego w Sudetach. Opinię taką zawdzięczamy bardzo gęstej sieci dobrze utrzymanych leśnych dróg, zróżnicowanej rzeźbie terenu, małemu ruchowi samochodowemu i pięknym krajobrazom. Wykorzystując te walory naszego terenu, od kilku lat dbamy o oznakowanie szlaków rowerowych oraz ich promocję. Z myślą o turystyce pieszej, w 2015 r. Gmina oznakowała w terenie trzeci z kolei, gminny szlak pieszy „Doliną Janówki” o długości ponad 10 km, łączący Sienną (Ośrodek Górski „Czarna Góra”), z Janową Górą i Stroniem Śląskim wsią. Na szlaku umieszczone zostały ławostoły. Ponieważ działania związane z rozwojem infrastruktury na naszych górskich szlakach pieszych, realizowane przez PTTK są niewystarczające wobec oczekiwań turystów i rosnących standardów, chcemy we współpracy z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój w najbliższych 3 latach znacznie podnieść standard infrastruktury turystycznej Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. W chwili obecnej wykonujemy pomiary GPS wszystkich naszych szlaków turystycznych. Chcemy stworzyć zintegrowany system oznakowania, zagospodarowania i promocji wszystkich szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i narciarstwa biegowego, który to system w niezmienionym stanie będzie mógł funkcjonować przez następnych kilkanaście lat, a wymagał będzie jedynie bieżących uzupełnień i poprawek wynikających ze zgłaszanych przez turystów uwag, czy postępu technologii. Planujemy też przygotowanie kampanii promocyjnej naszych szlaków rowerowych wśród zagranicznych klubów kolarstwa MTB.

DWW: Uzyskanie tytułu SUPER GMINA 2015 dla Pana – jako burmistrza to…

ZŁ: Gmina Stronie Śląskie po raz pierwszy otrzymała wyróżnienie „Super Gmina 2015”, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Jest to niewątpliwie pozytywny wymiar naszej działalności, bowiem z tego wynika, że gmina Stronie Śląskie zmierza w prawidłowym kierunku, tj. nasze działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju. W rankingu uzyskaliśmy największy procentowy udział realizacji poszczególnych kategorii – 67%, co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu naszej gminy. Wyróżnienie to jest dla mnie bardzo cenne również w wymiarze osobistym, bowiem niejako podsumowuje wynik mojej niespełna 22 letniej działalności samorządowej. Ponadto należy stwierdzić, że ranking Związku Powiatów Polskich jest w chwili obecnej jednym z najbardziej obiektywnych i merytorycznych rankingów dotyczących oceny funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Świadczy o tym fakt, że każda jednostka została poddana ocenie w 86 kategoriach. Wreszcie uzyskanie tego wyróżnienia przez gminę ma niewątpliwie pozytywny wymiar promocyjny. Jest to bowiem sygnał dla naszych mieszkańców, odwiedzających nas turystów oraz potencjalnych inwestorów, że gmina Stronie Śląskie jest solidnym partnerem.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Czw., 14 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Dawid Kulpa