Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stawiam na spółki komunalne – wywiad z prezydentem Nowego Sącza, Ryszardem Nowakiem

Stawiam na spółki komunalne – wywiad z prezydentem Nowego Sącza, Ryszardem Nowakiem fotolia.pl

Miasto Nowy Sącz zajęło I miejsce w rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii miast na prawach powiatu za 2015 r., zdobywając tytuł honorowy „Dobry Polski Samorząd”. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z prezydentem miasta, Ryszardem Nowakiem.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co w głównej mierze stanowi o wyjątkowości Nowego Sącza?

Ryszard Nowak: Jako Prezydent Nowego Sącza, na którym spoczywa odpowiedzialność za wykonywanie zadań publicznych, korzystam z konstytucyjnej zasady ochrony samodzielności samorządu i stosownie do tej zasady dobieram najlepsze metody świadczenia usług komunalnych, jak i zarządzania majątkiem gminnym. Stworzony w Nowym Sączu na przestrzeni wielu ostatnich lat system zarządzania gospodarką komunalną przy wykorzystaniu potencjału spółek prawa handlowego z udziałem miasta i wyspecjalizowanych jednostek budżetowych, pozwala nam realizować zadania własne gminy w sposób efektywny. Codziennym tego potwierdzeniem jest stale podnoszona jakość usług komunalnych oraz ponadprzeciętna skuteczność w pozyskiwaniu znacznych pozabudżetowych środków finansowych na realizację ogromnych inwestycji w ramach rozbudowywanej infrastruktury technicznej. Spektakularnym dowodem jest wysoka pozycja Nowego Sącza w rankingu miast na prawach powiatu.

DWW: Jak to się przekłada na wyniki?

RN: Dzięki stworzonemu w Nowym Sączu systemowi zarządzania gospodarką komunalną, opartemu na spółkach komunalnych, zrealizowaliśmy jeden z największych w Polsce projektów z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o łącznej wartości ponad 416 mln zł, zapewniając prawie wszystkim mieszkańcom dostawę czystej wody „prosto z rur” i odbiór nieczystości płynnych. Wybudowaliśmy łącznie ponad 900 mieszkań w ramach tzw. budownictwa społecznego; zorganizowaliśmy wzorcowy system komunikacji miejskiej stale doposażamy w nowoczesny tabor autobusowy, stworzyliśmy nowoczesny, działający bez zarzutu, system odbioru, składowania i utylizacji odpadów. Modernizujemy nasz system energetyki cieplnej systematycznie ograniczając tzw. niską emisję, odnawiamy i rozbudowujemy infrastrukturę drogową, by wspomnieć tylko o zeszłorocznym sukcesie w postaci wybudowanej obwodnicy północnej z nowym mostem na rzece Dunajec o wartości blisko 100 mln zł itd. Można by długo wyliczać.

DWW: Czy taka praktyka powinna stać się wzorem dla innych samorządów, a jeśli tak to dlaczego?

RN: Jestem absolutnie przekonany do tej formy zarządzania gospodarka komunalną, bo po pierwsze, nasze spółki komunalne wykonując zadania własne gminy z zakresu dystrybucji wody, odprowadzania ścieków, zapewnienia energii cieplnej, gospodarki mieszkaniowej, lokalnego transportu zbiorowego czy gospodarki odpadami, odciążają w poważnym stopniu budżet Nowego Sącza.

Po drugie, nasze spółki komunalne realizują oczekiwane przez gminę inwestycje, finansując je poza skutecznie pozyskiwanymi funduszami zewnętrznymi, również instrumentami dłużnymi na własny rachunek, czyli nie obciążając wprost budżetu Nowego Sącza.

Po trzecie, wszelkie działania podejmowane przez nasze spółki komunalne są nadzorowane, akceptowane, a nawet niekiedy wręcz narzucane przez gminę, jeśli tego wymaga interes publiczny wspólnoty mieszkańców w Nowym Sączu. 

Konkludując, działania podejmowane przez spółki komunalne w Nowym Sączu są zawsze skierowane na wypełnianie zapotrzebowania naszej gminy, można powiedzieć, że nasze spółki komunalne są przedsiębiorstwami misyjnymi.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście gratuluje wyników.

RN: Dziękuję. 

Czw., 11 Lt. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska