Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

2015 rokiem udanych pomysłów i inwestycji – wywiad ze Stanisławem Cubałą

2015 rokiem udanych pomysłów i inwestycji – wywiad ze Stanisławem Cubałą fotolia.pl

Realizacja zadań to wyzwanie. Można czasem lepiej się z nich wywiązać, kiedy korzysta się z możliwości porównywania się i uczenia od innych samorządów. Takie rozwiązania stosowane są w województwie łódzkim. Opowiada o nich Stanisław Cubała, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego, starosta piotrkowski.

Dziennik Warto Widzieć: Jest Pan samorządowcem od wielu lat. Jak długo?

Stanisław Cubała: Pierwsze kroki samorządowe stawiałem w Związku Młodzieży Wiejskiej, do której wstąpiłem 1975 roku. 15 lat później, w pierwszych wolnych wyborach, zostałem wójtem gminy Rozprza, w ówczesnym województwie piotrkowskim. Po reformie administracyjnej, w 1998 roku, wyborcy zdecydowali o tym, że otrzymałem mandat radnego Rady Powiatu Piotrkowskiego, a jej członkowie wybrali mnie na starostę. I tak, z woli wyborców ziemi piotrkowskiej i powiatowych samorządowców, jest do dziś. Od początku także reprezentowałem powiat piotrkowski w Związku Powiatów Polskich. Przez 15 lat uczestniczyłem w Konwentach Powiatów Województwa Łódzkiego (w skład którego wchodzą 24 powiaty, w tym trzy miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice), obserwując pracę, mojego znakomitego poprzednika, na stanowisku Przewodniczącego Konwentu, Andrzeja Szymanka starosty powiatu wieruszowskiego. Tuż po wyborach samorządowych, w grudniu 2014 roku, starostowie ziemi łódzkiej mnie powierzyli funkcję Przewodniczącego, wybierając także solidnych zastępców: starostę pabianickiego Krzysztofa Haburę i starostę radomszczańskiego Andrzeja Pluteckiego. A zatem podsumowując, z samorządem związany jestem od ponad 40 lat.

DWW: Jak często i gdzie obraduje Konwent?

SC: Konwenty obradują w miarę potrzeb. W V kadencji zorganizowanych zostało 6 spotkań: w Piotrkowie Trybunalskim, w Kutnie, w Ossie, w Smardzewicach, w Radomsku i w Brzezinach. Wspólnie bowiem zdecydowaliśmy, że każdy Konwent będzie odbywał się na terenie wybranego samorządu, tak, aby starostowie mogli bliżej poznać specyfikę i ewentualne problemy każdego z powiatów województwa łódzkiego.

DWW: Jakie są aktualne tematy samorządów, którymi zajmuje się i będzie zajmował się Konwent?

SC: Już na jednym z pierwszych Konwentów V kadencji samorządów powiatowych zaproponowałem starostom, aby włączyli się w działania benchmarkingowe i skorzystali możliwości porównywania się i uczenia od innych samorządów. Takie grupy istnieją w całym kraju. Powiat piotrkowski uczestniczy w pracach jednej z nich: tzw. Śląskim Związku Powiatów. Dzięki temu możemy na bieżąco wdrażać dobre, bo sprawdzone praktyki, w realizacji spoczywających na nas zadań i rozwiązywać problemy, m.in. dotyczące funkcjonowania opieki zdrowotnej czy trudnej sytuacji finansowej domów pomocy społecznej. Jednym z ważnych wyzwań było utworzenie przez powiaty bezpłatnych punktów porad prawnych, a przed nami ogromne zadanie jakim jest organizowanie i finansowanie publicznego transportu zbiorowego.

Kolejnym działaniem, jakie zapoczątkowaliśmy w minionym roku, jest powołanie Celowego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, który ma wesprzeć starostów, jako organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie utworzenia powiatowych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej. Bowiem tylko, jako Celowy Związek Powiatów, możemy ubiegać się o środki unijne na tą kosztowną operację, która w przypadku powiatu piotrkowskiego wyniesie 15 mln złotych. Bez pozyskania funduszy zewnętrznych, żaden powiat nie jest w stanie przetworzyć zasobu geodezyjnego do wymaganych przepisami prawa potrzeb. Dlatego wspólnie 15 powiatów województwa łódzkiego (bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębickim, radomszczański, rawski, tomaszowski, wieruszowski i zgierski) zamierza skorzystać z szansy otrzymania takiego dofinansowania. Środki te będzie miał w dyspozycji Główny Geodeta Kraju, który zamierza je przekazywać wyłącznie na podstawie samorządowych porozumień.

DWW: Najważniejsze działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2015 roku to....

S.C.: Służenie pomocą naszym mieszkańcom w załatwianiu ich codziennych spraw. Zajmujemy się przecież kilkunastoma zadaniami, takimi jak służba zdrowia, kształcenie ponadgimnazjalne, utrzymanie dróg powiatowych czy pomoc społeczna.

To był rok konstruktywnej pracy, w celu uporządkowania opieki zdrowotnej, w taki sposób, aby zwiększyć dostępność do wysokiej jakości usług medycznych piotrkowianom i mieszkańcom powiatu piotrkowskiego, a jednocześnie dokonać takiego podziału świadczeń medycznych, aby zachować w Piotrkowie Tryb. dwie, publiczne placówki służby zdrowia, które dotąd konkurowały, a w 2016 roku zaczną współpracować dla dobra pacjentów. A my będziemy wspierać ich działania, realizując program profilaktyczny „Twoje serce, Twoim życiem”, na który pozyskaliśmy 2,5 mln złotych z Funduszy Norweskich i Budżetu Państwa. 

Samorząd powiatowy, na bazie sprawdzonej, wieloletniej już współpracy z samorządami gminnymi, zmodernizował – w minionym roku - najwięcej odcinków dróg powiatowych – ponad 30 km, mnożąc każdą złotówkę, przeznaczoną w budżecie powiatu na inwestycje drogowe, razy trzy, co dało rekordową kwotę 13,6 mln złotych. Po raz pierwszy w historii powiatu, wydatki na infrastrukturę drogową (prawie 18 % budżetu) były wyższe od środków, przeznaczonych na oświatę.

DWW: Wspomniał Pan o szkolnictwie.

SC: Dla pozyskania dobrego naboru do powiatowych szkół, zwiększenia atrakcyjności w postaci nowych, zgodnych z wymaganiami rynku pracy kierunków kształcenia, zawarliśmy porozumienie z partnerem – liderem w branży tekstylno-odzieżowej w Europie – PTAK Fashion City. W ten sposób osiągniemy kolejny poziom w edukacji zarówno młodzieży, jak i dorosłych, którzy ze względu na brak pracy w poszczególnych zawodach, mogą ją znaleźć, poprzez zmianę kwalifikacji i wzięcie udziału w kursach i szkoleniach, dedykowanych branży modowej. Powiatowe placówki oświatowe starają się o dodatkowe środki unijne, na doposażenie szkół w potrzebne pomoce dydaktyczne, ale także na umożliwienie swoim słuchaczom płatnych praktyk i stażów u lokalnych przedsiębiorców. Jednym z nich jest Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, z doświadczoną kadrą instruktorską i Firma Häring, z doskonałym zapleczem mechanicznym, dla przyszłych awioników, mechaników lotniczych czy specjalistów od obsługi żeglugi powietrznej. Nabór na te kierunki rusza od kwietnia 2016 roku.

2015 rok był czasem konsultacji i formowania grupy rolników, zainteresowanych naszą propozycją stworzenia warunków do przetwarzania produktów rolnych, z małych gospodarstw i miejsca zbytu dla swoich wyrobów. Jesteśmy gotowi do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a rolnicy pracują, przy wsparciu piotrkowskiego oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, nad rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi.

Jestem pełen uznania dla całorocznej aktywności organizacji społecznych ziemi piotrkowskiej: Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych i organizacji pozarządowych. Nie było tygodnia bez akcji, festynów, pikników, rajdów, warsztatów, przygotowanych przez prężnie działające organizacje. Na pomoc w realizacji 25 z nich przeznaczyliśmy w minionym roku, 70 tysięcy złotych, na tzw. mikrodotacje. W tegorocznym budżecie kwota ta została zwiększona do 150 tysięcy złotych.

DWW: Czym dla Pana i samorządowców powiatu piotrkowskiego jest uzyskanie III miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich?

SC: To oczywiście dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że realizowane, dzień po dniu, zadania przynoszą oczekiwane przez społeczeństwo efekty. Jednakże, nie czynimy tego dla poklasku, bo nie zabiegamy o miejsca rankingowe, lecz o zadowolonych z naszych codziennych działań mieszkańców ziemi piotrkowskiej. Wierzę, że tak jest, a to wysokie miejsce w rankingu cieszy i motywuje do dalszej samorządowej służby, opartej na partnerstwie i współdziałaniu.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

SC: Dziękuję.

Pt., 12 Lt. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska