Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strefy gospodarcze przyspieszają rozwój gmin i powiatu - wywiad z Zenonem Szczepankowskim

Strefy gospodarcze przyspieszają rozwój gmin i powiatu - wywiad z Zenonem Szczepankowskim fotolia.pl

Powiat przasnyski zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów 2015 w kategorii powiat do 60 tys. mieszkańców, uzyskując honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015. Dziennikowi Warto Wiedzieć wywiadu udzielił Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski.

Dziennik Warto Widzieć: Proszę powiedzieć, jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat?

Zenon Szczepankowski: Sztandarowy projektem prorozwojowym było utworzenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i w Chorzelach. To był nie tylko plan na zmniejszenie bezrobocia, ale także plan na kompleksową przebudowę dróg i budowę innych rodzajów infrastruktury takich jak: linia wysokiego napięcia, gazociąg czy kolej. Bez stref nie byłoby tych najbardziej wrażliwych i ważnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu przedsięwzięć. Dzięki strefom również gminom łatwiej było zdobywać dotacje na drogi i ulice.

DWW: A konkretnie, co powstało?

ZS: Prawie wszystkie drogi i ulice (ok 400 km) w całym powiecie uzyskały nowe nawierzchnie i chodniki w miejscach zabudowanych. A trzeba pamiętać, że prawie 1/3 z nich było w ogóle nie utwardzonych. To był wielki wysiłek finansowy i organizacyjno-techniczny.

Zbudowane lub wyremontowane zostały oraz wyposażone wszystkie obiekty użyteczności publicznej, domy pomocy społecznej, infrastruktura bezpieczeństwa publicznego, infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna. W pierwszych latach funkcjonowania powiatu brak tej infrastruktury stanowił podstawową barierę rozwojową.

DWW: Co jeszcze dobrego przyniosło powstanie stref?

ZS: Powstały strefy gospodarcze i znacząco zmalało bezrobocie. Wzrósł poziom aktywności gospodarczej. Nastąpiła aktywizacja środowisk związanych z kulturą, sportem, pomocą społeczną, organizacjami pozarządowymi.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i Polska Spółka Gazownicza intensywnie współpracują w sprawie budowy gazociągu o ciśnieniu średnim podwyższonym. Strefy spełniają też przesłankę ekonomiczną dla zaopatrzenia wszystkich miejscowości po drodze w gaz ziemny. Obecnie wykonano nitkę gazociągu głównego łączącą strefy gospodarcze w Przasnyszu i Chorzelach. Aktualnie realizowanym etapem jest nitka: Lekowo (powiat ciechanowski) – Sierakowo (strefa gospodarcza), którą gaz zostanie doprowadzony na teren powiatu. Na obu strefach będą funkcjonowały stacje redukcyjne. Kolejnym etapem gazyfikacji będzie doprowadzenie gazu na obszary miast i gmin naszego powiatu. Trwają w tej chwili konsultacje z szefami miast i gmin oraz przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej. Program gazyfikacji powiatu jest bardzo istotny, zarówno dla stref gospodarczych jak i dla indywidualnych odbiorców.

DWW: Starostwo intensywnie pracuje nad budową linii kolejowych.

ZS: Reaktywacja linii kolejowej Ostrołęka – Chorzele oraz budowy nowej linii kolejowej Ciechanów – Przasnysz – Chorzele, to inwestycje za kilkaset milionów zł. Te wielkie koszty zdawały się nie do przezwyciężenia. Ale obecnie pojawiła się szansa w związku z nową perspektywą unijną. Bocznica kolejowa przy strefie gospodarczej w Chorzelach już powstała.

DWW: Powstały też linie wysokiego napięcia.

ZS: Od wielu lat było jasne, że dla zbudowania bezpieczeństwa energetycznego powiatu i zabezpieczenia rozwoju gospodarczego niezbędna jest realizacja dwóch linii wysokiego napięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wspólnie z PGE zbudowaliśmy linię energetyczną 110 kV w pasie infrastrukturalnym łączącym Przasnysz z Chorzelami. Inwestycja wyeliminuje problem niedoboru mocy energii zarówno dla mieszkańców powiatu, firm już funkcjonujących, ale również potencjalnych inwestorów.

Rozpoczęło się już planowanie drugiej linii 110 kV Wielbark - Chorzele, zamykającej łącznik dwóch magistrali energetycznych – mazowieckiej i warmińsko-mazurskiej. W międzyczasie PGE Warszawa realizuje przebudowę wielu linii SN na terenie powiatu przasnyskiego, gdyż stały się one przestarzałe i nieefektywne. Niespotykany, na naszym terenie, od dziesięcioleci rozmach w inwestycjach energetycznych ma związek z wymogami, jakie postawili nam inwestorzy w nowo powstałych strefach gospodarczych.

Dobre drogi, linie kolejowe i dostęp do gazu oraz linii wysokiego napięcia stworzą możliwość rozwoju obu stref gospodarczych, w Przasnyszu i w Chorzelach. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że wygeneruje też realną potrzebę tworzenia małych kącików gospodarczych w innych gminach, gdzie lokalizować się będą lokalni kooperanci.

DWW: Co Pana zdaniem w szczególności warto kontynuować?

ZS: Naszym priorytetem będzie w najbliższym czasie rozwój przedsiębiorczości, starania o inwestorów na strefy gospodarcze, dalszy rozwój infrastruktury drogowej, gazowej, kolejowej i elektrycznej, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii. Wiele uwagi poświęcę też projektowi pt. Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim. To będzie największy projekt realizowany przez starostwo w porozumieniu z Politechniką Warszawską, WSJO Przasnysz i PWSZ Ciechanów.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

ZS: Dziękuję.

Czw., 4 Lt. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska