Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Włodarze mogą wpływać na tworzenie prawa – wywiad z Mirosławem Glaz

Włodarze mogą wpływać na tworzenie prawa – wywiad z Mirosławem Glaz fotolia.pl

Wraz z nowym rokiem pojawiają się kolejne wyzwania i pomysły jak im sprostać. O tym, czym w 2016 r. zajmować się będzie Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego i jaką rolę pełni to gremium, Dziennikowi Warto Wiedzieć, opowiada jego przewodniczący Mirosław Glaz, starosta krośnieński.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak długo jest już Pan samorządowcem i przewodniczącym Konwentu Powiatów?

Mirosław Glaz: W 2003 roku zostałem powołany na zastępcę burmistrza Krosna Odrzańskiego i funkcję tę pełniłem przez 8 lat. W 2010 roku zostałem wybrany na radnego powiatowego i rozpocząłem swoją pracę w urzędzie marszałkowskim województwa lubuskiego, jako dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej. W grudnia 2014 roku rada Powiatu Krośnieńskiego wybrała mnie na stanowisko starosty, a od lutego 2015 roku mam zaszczyt przewodniczyć Konwentowi Powiatów Województwa Lubuskiego.

DWW: Jaką funkcję pełni Konwent Powiatów?

MG: Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego jako jeden z 16 w kraju, pełni rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich, współpracując przy tym z organami administracji rządowej i samorządowej na terenie Województwa Lubuskiego.

DWW: Jak często obraduje Konwent?

MG: Posiedzenia w naszym województwie odbywają się w miarę potrzeb i pojawiających się, nurtujących problemów. Jako przewodniczący staram się, aby obrady odbywały się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Konwentu zgodnie z ustaleniami poczynionymi na pierwszym posiedzeniu tej kadencji odbywają się w każdym powiecie z terenu naszego województwa. Każdy ze starostów chce pokazać pozostałym członkom Konwentu swoją małą ojczyznę.

DWW: Kto poza starostami uczestniczy w obradach?

MG: Na posiedzenia zapraszane są osoby, które referują poszczególne tematy. W mijającym roku gościli na Konwencie m.in. wojewoda lubuski Katarzyna Osos, wicewojewoda Jan Świrepo, marszałkowie województwa lubuskiego: Stanisław Tomczyszyn i Romuald Gawlik, a także dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego.

DWW: Jakimi sprawami zajmuje się Konwent?

MG: Tematyka obrad Konwentu jest bardzo różna i dotyczy bieżących spraw realizowanych przez samorządy powiatowe. Często omawiane są kwestie dróg, oświaty i służby zdrowia. Dotychczas starostowie zajmowali się m.in.: założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 ze szczególnym uwzględnieniem zadań i możliwości wynikających z tego dokumentu dla samorządów powiatowych, koncepcją i założeniami wojewódzkiego projektu Lubuskiej Sieci Centrów Kształcenia Zawodowego, założeniami dotyczącymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, funkcjonowaniem stacjonarnej opieki zdrowotnej na szczeblu powiatowym oraz wypracowaniem wniosków dotyczących potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatów. Konwent podejmuje także stanowiska w sprawach ważnych dla funkcjonowania i rozwoju kraju i województwa lubuskiego.

DWW: Co w Pana ocenie, jako przewodniczącego Konwentu starostom i innym osobom, które uczestniczą w spotkaniach Konwentu dają takie spotkania?

MG: Posiedzenia Konwentów to nie tylko możliwość wymiany poglądów pomiędzy włodarzami powiatów, ale również realny wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Współpraca m.in. ze Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego, daje możliwość szerszego spojrzenia na nurtujące problemy, nie tylko z perspektywy powiatu.

DWW: A jak Powiat krośnieński i powiaty z województwa podchodzą do tematu planów transportowych?

MG: Biorąc pod uwagę nikły stopień zaawansowania prac nad założeniami do planów transportowych w samorządach terytorialnych w województwie lubuskim, Konwent wyraził obawę dotyczącą tego, w jaki sposób będzie funkcjonować transport publiczny w coraz bliższej perspektywie 2017 roku. Znaczna część uprzywilejowanych pasażerów (uczniowie, osoby starsze, niepełnosprawni) zostanie pozbawiona możliwości korzystania z ulgowych przejazdów. Część jednostek samorządowych z powodu braku środków finansowych nie będzie mogła opracować planów transportowych i nie zorganizuje przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

DWW: Ruszyła nieodpłatna pomoc prawna. Jak przebiega realizacja tego nowego zadania w powiecie krośnieńskim i w powiatach województwa?

MG: W każdym powiecie naszego województwa od stycznia funkcjonują nieodpłatne punkty pomocy prawnej. W Powiecie krośnieńskim działają dwa punkty w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie. Z porad mogą korzystać m.in. młodzież, osoby starsze, rodziny wielodzietne i kombatanci.

DWW: Proszę jeszcze powiedzieć, jakie są plany i złożenia Konwentu Powiatów w 2016 roku?

MG: Mam pełną świadomość trudnych zadań jakie stoją przed powiatami w 2016 roku. Wyzwania są ogromne, ale dzięki uruchomionym funduszom unijnym powiaty mają szanse na rozwój oświaty, sieci dróg, opieki zdrowotnej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w samorządach. Przed nami czas wytężonej pracy, ale warto podjąć trud, bo ze zmian na lepsze skorzystają nasi mieszkańcy. Wszystkim czytelnikom Dziennika Warto Wiedzieć życzę zdrowia, pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

DWW: Uprzejmie dziękuję za rozmowę.

MG: Również dziękuję.

Pt., 15 St. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska