Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wiedza i doświadczenie – wywiad z Romanem Potockim

Wiedza i doświadczenie – wywiad z Romanem Potockim fotolia.pl

Praktyka w polskim samorządzie może przydać się nie tylko w granicach kraju. Nasi starostowie dzielą się swoją wiedzą także w gremiach międzynarodowych. Dziennikowi Warto Wiedzieć udało się porozmawiać Romanem Potockim, delegatem Związku Powiatów Polskich do Rady Gmin i Powiatów Europy (CEMR), przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, starostą wrocławskim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak długo jest Pan samorządowcem i przewodniczącym Konwentu Powiatów?

Roman Potocki: Od 16 lat związany jestem z samorządem powiatowym. Jako radny powiatu wrocławskiego, pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W zarządzie powiatu wrocławskiego zasiadam trzecią kadencję, a od 2013 r. jestem starostą powiatu wrocławskiego.

W styczniu 2015 r. zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, który reprezentuję zarówno w Polsce jak i za granicą. Z ramienia Konwentu zostałem, wybrany na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na mocy uchwały Związku Powiatów Polskich zostałem wskazany do pełnienia funkcji delegata do Komitetu Politycznego CEMR (przyp. red.: największa organizacja zrzeszająca lokalne i regionalne władze w Europie; działa w wielu dziedzinach takich jak na przykład: rynek pracy, energia, środowisko, równe szanse, zarządzanie i przyszłość UE, społeczeństwo informacyjne, samorząd międzynarodowy, demokracja lokalna i regionalna, samorząd lokalny i regionalny jako pracodawca, usługi publiczne/zamówienia publiczne, polityka regionalna, sprawy społeczne, wzrost zrównoważony, miasta partnerskie, transport, polityka ds. miast i wsi).

Tak jak widać zawodowo związany jestem z samorządem i oświatą na przestrzeni wielu lat. Wiedza i doświadczenie w pracy z ludźmi i młodzieżą jakie nabyłem będąc nauczycielem, przełożyły się na praktykę w zarządzaniu oświatą na poziomie gminy i powiatu.

DWW: Jak często obraduje Konwent – czy jest jakaś reguła, czy też np. tylko wówczas, gdy pojawia się potrzeba czy problem ?

RP: Najczęściej Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego obraduje raz w miesiącu. Zdarza się, że częściej tak jak np. w listopadzie, kiedy to była nagła potrzeba podjęcia ważnych decyzji i Konwent odbył się w trybie pilnym w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

DWW: Jakie tematy trafiają do porządku obrad – skąd się biorą, kto bywa zapraszany na spotkania, czy spotkania odbywają się w jednym stałym miejscu ?

RP: Tematy, które są poruszane na konwencie zgłaszane są najczęściej przez starostów, bardzo często też różne firmy i instytucje zgłaszają się do nas z prośbą o możliwość zaprezentowania swojej oferty na Konwencie.

Na spotkania Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego zapraszani są wszyscy starostowie z Dolnego Śląska, prezydenci miast, marszałek województwa dolnośląskiego, wojewoda.

Organizatorem spotkania za każdym razem jest inny powiat. Wówczas to przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz ze starostą danego powiatu organizuje spotkanie na terenie tego powiatu. Często gospodarze przy okazji takiego Konwentu chwalą się atrakcjami turystycznymi na swoim terenie i organizują nam różne wycieczki.

DWW: Czy drogi, oświata i służba zdrowia to tematy który często są omawiane na Konwencie?

RP: Tak, służba zdrowia to bolączka chyba każdego z nas. Niedawno na Konwencie gościliśmy przedstawicieli Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, oraz panią dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Wiolettę Niemiec.

Temat służby zdrowia zajął nam większość czasu, wspólnie wypracowaliśmy stanowisko w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji NFZ dla szpitali powiatowych na 2016 rok.

Oświata, to także ważny temat nad którym przez kilka spotkań pracowaliśmy i wspólnie udało się wypracować stanowisko w sprawie „Dolnośląskiego Modelu Kompleksowego Wspomaganie Szkół”.

DWW: Jak wyglądają przygotowania do nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wrocławskim ?

RP: W powiecie wrocławskim został ogłoszony konkurs na obsługę punktów pomocy prawnej w wyniku którego, zostały wyłonione organizacje pozarządowe, które w ramach zadań powierzonych będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jesteśmy już także po spotkaniach organizacyjnych, na których omówiono zasady współpracy z adwokatami i radcami prawnymi wyznaczonymi przez samorządy zawodowe do obsługi punktów.

Od 4 stycznia 2016 r. w wyznaczonych miejscach otwarte zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wrocławskiego.

DWW: Proszę opowiedzieć jeszcze o powiecie wrocławskim.

RP: Władze powiatu wrocławskiego starają się angażować do współpracy możliwie szerokie i reprezentatywne grono swoich mieszkańców. W tym celu corocznie powiat organizuje pikniki rodzinne, imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, dożynki powiatowe, konkursy promujące lokalną twórczość artystyczną.

Z myślą o rozwoju trzeciego sektora w powiecie corocznie organizowane są fora organizacji pozarządowych. Przedstawiciele trzeciego sektora mogą liczyć również każdego roku na wsparcie finansowe powiatu przy okazji wielu imprez i projektów edukacyjnych.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

RP: Dziękuję.

Pt., 8 St. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska