Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Psy na uwięzi nie w regulaminie utrzymania czystości i porządku

Psy na uwięzi nie w regulaminie utrzymania czystości i porządku fotolia.pl

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawarto następujące postanowienia: „Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe” oraz „zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził ich nieważność. 

Jak przypomniał Sąd, ustawową podstawą dla uchwalenia ww. postanowień był przepis art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

WSA podkreślił, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zarysowały się dwa stanowiska dotyczące kwestii uregulowania przez radę gminy obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe podczas ich wyprowadzania na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, tj. kwestii sposobu realizacji upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedno stanowisko dopuszcza regulacje regulaminowe zakładające konieczność trzymania zwierzęcia na smyczy, a psów ras agresywnych na smyczy i w kagańcu; drugie zaś uznaje bezwzględny obowiązek trzymania zwierzęcia na smyczy lub w kagańcu, nieprzewidujący wyjątków uwzględniających wiek zwierzęcia, stan psychofizyczny zwierzęcia, czy inne ograniczenia zwierzęcia, za niehumanitarny, naruszający zasadę proporcjonalności.

WSA w Białymstoku opowiedział się za stanowiskiem drugim. Przede wszystkim zauważył przy tym, że kwestie dotyczące sposobu wyprowadzania psów zostały uregulowane już na poziomie ustawowym, tj. w art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2020 r., II SA/Bk 531/20

Źródło: CBOSA

Śr., 28 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel