Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marszałkowie o obwodach łowieckich i szkodach łowieckich

Marszałkowie o obwodach łowieckich i szkodach łowieckich fotolia.pl

Konwent Marszałków Województw RP we wrześniu 2020 r. wydał stanowisko w sprawie:

  • konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia oraz określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców,
  • prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd.

Stanowisko zostało przekazane do ówczesnego Ministra Środowiska oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Zdecydowana większość Stanowiska Konwentu została poświęcona kwestii szkód łowieckich. Marszałkowie stwierdzili w tym kontekście, że kwestia odpowiedzialności za szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, dziki, sarny i daniele w na obszarach obwodów łowieckich, które nie mają dzierżawcy lub zarządcy, jest stosunkowo prosta do uregulowania. Jednym z możliwych rozwiązań jest w ich ocenie dodanie do Prawa łowieckiego przepisów powierzających realizację szacowania i wypłaty – ze środków Skarbu Państwa – odszkodowań za ww. szkody Nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Konwent Marszałków podkreślił przy tym, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dysponuje zasobami ludzkimi i zapleczem merytorycznym i sprzętowym niezbędnym do realizacji tego zadania, czego dowodem jest realizacja szacowania szkód łowieckich na podstawie art. 46d ustawy Prawo łowieckie, czyli w przypadkach wniesienia odwołań od oględzin lub szacowania ostatecznego.

Inną z możliwości rozwiązania zagadnienia odpowiedzialności za szacowanie szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, dziki, sarny i daniele na obszarach obwodów łowieckich, które nie mają dzierżawcy lub zarządcy jest w ocenie Konwentu Marszałków zawarcie w Prawie łowieckim przepisu, który wskaże, iż właściwymi do realizacji tego zadania są, obok Polskiego Związku Łowieckiego, którego obowiązki wynikają z art. 28 ust. 1a Prawa łowieckiego, przedstawiciele organów wydzierżawiających te obwody łowieckie, czyli właściwi miejscowo starostowie lub dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Śr., 21 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel