Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prezes spółdzielni realizującej dostawy do jednostek organizacyjnych nie może być radnym

Prezes spółdzielni realizującej dostawy do jednostek organizacyjnych nie może być radnym fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który utrzymał zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu. Dlaczego? 

Sąd przypomniał – w kontekście art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – o tym, że mieniem powiatu są prawa majątkowe, których wartość może być wyrażona w pieniądzu. W ocenie WSA nie chodzi zatem o nieruchomości powiatowe, ale cały zespół jej praw majątkowych, w tym środki pieniężne. Wypłacone za usługę wynagrodzenie jest ekwiwalentem świadczenia wykonanego na rzecz powiatu, a zatem jest realizacją należności pochodzącej z praw majątkowych powiatu wyrażonej w pieniądzu – orzekł Sąd.

Idąc dalej WSA nie zgodził się z zaprezentowaną przez Skarżącego wykładnią art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, z której wynikało, że pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej, jaką jest spółdzielnia, nie wyczerpuje znamion zarządzania działalnością gospodarczą, o której mowa w treści tego przepisu. Sąd wyjaśnił, że spółdzielnia powołana jest do prowadzenia działalności gospodarczej w interesie swoich członków, co wprost wynika z treści przepisów prawa. Oznacza to w ocenie Wojewódzkiego Sądu, że bezpośrednimi beneficjentami tej działalności są członkowie spółdzielni, a zarządzanie taką działalnością niewątpliwie wpisuje się w zakaz ustanowiony w art. 25b ust. 1 ustawy powiatowej. Przyjęcie takiej interpretacji przepisu, jak chciałby tego Skarżący prowadziłoby zdaniem Sądu do wypaczenia istoty uregulowań antykorupcyjnych uzależniając ich zastosowanie od formy prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania taką działalnością. Tymczasem wprowadzone zakazy mają na celu ograniczenie takiej współpracy pomiędzy powiatem i radnymi na płaszczyźnie gospodarczej, która może budzić wątpliwości, co do uprzywilejowanej pozycji radnego w tych stosunkach – a zatem każda działalność gospodarcza prowadzona przez radnego osobiście czy też taka działalność, która jest prowadzona przez inny podmiot, ale którą radny zarządza objęta jest dyspozycją art. 25b ust. 1 ustawy powiatowej – orzekł WSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 sierpnia 2020 r., II SA/Sz 152/20

Źródło: CBOSA

Sob., 10 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel