Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwój świadczenia zdalnych usług publicznych wymaga współpracy – stanowisko ZO Związku Powiatów Polskich

Rozwój świadczenia zdalnych usług publicznych wymaga współpracy – stanowisko ZO Związku Powiatów Polskich fotolia.pl

Idea budowania społeczeństwa informacyjnego okazała się szczególnie istotna podczas pandemii COVID-19. Wyjątkowe okoliczności i konieczność pracy zdalnej pokazały bowiem, że również samorządy muszą iść z duchem czasu, by móc sprawnie pomagać obywatelom. Zdalne świadczenie usług musi się jednak rozwijać, co nie dokona się bez współpracy rządu i samorządu. Uwagę na ten fakt zwrócił Związek Powiatów Polskich podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego.

Pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia wymusiły na wszystkich organach władzy publicznej rozwiązania, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Z jednej strony wizyty w urzędach musiały zostać ograniczone do minimum, z drugiej jednak świat cały czas starał się funkcjonować. Podstawową formą kontaktu stała się komunikacja elektroniczna. Pojawiło się wiele nowych rozwiązań ustawowych, które umożliwiły załatwienie spraw administracyjnych niemal całkowicie w formie zdalnej.

W swoim stanowisku Związek Powiatów Polskich wyraźnie podkreślił niebagatelną rolę pracowników administracyjnych, którzy dzięki swojej fachowości i skuteczności sprawili, że proces świadczenia e-usług przebiegł bez zarzutu. Niemniej jednak ZPP zwrócił uwagę na to, że polska e-administracja wciąż pozostaje na etapie budowy i rozwoju a stan informatyzacji pozostawia wiele do życzenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, jednak nie ulega wątpliwości, że by rozwój tej dziedziny był możliwy, niezbędna jest współpraca rządu z przedstawicielami samorządów. Ostatnie miesiące pokazały, że to właśnie samorządy stoją na pierwszej linii frontu a ich unikatowe doświadczenie może być wykorzystywane w bardzo szeroki sposób. Pominięcie powiatów w procesie rozwoju e-administracji będzie zdaniem ZPP szkodliwe dla obywateli.

Związek Powiatów Polskich dostrzega inicjatywę rządu jeśli chodzi o włączanie samorządów w proces rozwoju cyfrowego, która została wyrażona w podjętej przez Ministra Cyfryzacji inicjatywnie współpracy w ramach Dekalogu Wyzwań Cyfrowych na lata 2020-2023. Dokument zawiera listę wiodących obszarów tematycznych, które będą brane pod uwagę we wspólnych działaniach Ministerstwa Cyfryzacji i samorządów. Powyższy dokument jest jednak obecnie na etapie projektu. W dokumencie przedstawiono następujące zagadnienia, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju cyfrowego:  

  • Określenie i uzgodnienie podziału zadań w ramach cyfryzacji Polski w trzeciej dekadzie XXI wieku pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a samorządami wojewódzkimi i lokalnymi.
  • Standaryzacja i upowszechnienie cyfrowych usług publicznych.
  • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych administracji samorządowej.
  • Upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy w celu zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztów świadczenia usług publicznych.
  • Wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez zaangażowanie samorządów lokalnych w wiarygodną i aktualną diagnozę „białych plam” na mapie dostępu oraz zapewnienie przez nie ułatwienia dla inwestorów.
  • Dokonanie uzgodnień i wsparcie samorządów przez Ministerstwo Cyfryzacji i jego jednostki w zakresie wprowadzania do szkół nowoczesnej dydaktyki cyfrowej oraz zapewnienia placówkom szkolnym wewnętrznej bezpiecznej infrastruktury cyfrowej.
  • Systematyzacja gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania danych urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie podaży danych na potrzeby ich ponownego wykorzystania,
  • Stworzenie centralnego punktu wsparcia dla samorządów w zakresie cyfryzacji w kontekście współdziałania systemów centralnych, regionalnych i lokalnych
  • Upowszechnienie systemów zarządzania przepływem pracy (dokumentami elektronicznymi) w urzędach samorządów lokalnych i ich jednostkach organizacyjnych
  • Podjęcie wspólnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania pogłębianiu się deficytu informatyków (kompetencji informatycznych) w administracji samorządowej, a także w celu upowszechnienia kompetencji cyfrowych pracowników samorządowych

Mając na uwagę powyższe, Związek Powiatów Polskich, w swoim stanowisku przyjętym podczas Zgromadzenia Ogólnego wyraził gotowość do współpracy ze stroną rządową a także zaoferował nieustanną pomoc w tej kwestii.

Z pełną treścią Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP można zapoznać się tutaj.

Czw., 1 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska