Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczegółowy zakres działania Sekretarza pod nieobecność Prezydenta – wyrok WSA

Szczegółowy zakres działania Sekretarza pod nieobecność Prezydenta – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wypowiedział się na temat legalności zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowego zakresu działania Sekretarza Miasta, które kwestionował Wojewoda. Sąd przyznał rację Prezydentowi.

Spór pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą sprowadzał się do stwierdzenia kompetencji Prezydenta Miasta do określenia szczegółowego zakresu działania Sekretarza Miasta poprzez udzielenie upoważnienia do zastępowania Prezydenta podczas jego nieobecności we wszystkich czynnościach i sprawach należących do jego kompetencji, a w szczególności: działania jednoosobowo w imieniu Gminy w sprawach objętych statutowym przedmiotem działalności Gminy oraz Urzędu Miejskiego, w tym do składania oświadczeń woli skutkujących zaciąganiem zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w budżecie Miasta oraz w planie finansowym Urzędu Miasta, do kwoty nie większej niż sto milionów złotych z wyłączeniem zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Upoważnienie obejmowało również podpisywanie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz innych aktów prawnych podczas jego nieobecności.

Sąd stwierdził, że charakterystyczną cechą omawianej formy dekoncentracji wewnętrznej jest szeroki zakres przedmiotowy, dla którego granice wyznaczają zadania i kompetencje organu. Jak zauważył WSA przepis art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym nie wskazuje przy tym ani zakresu, ani rodzaju spraw gminy, które mogą być delegowane na zastępcę wójta lub sekretarza gminy, nie zastrzega też żadnych spraw do wyłącznej kompetencji wójta (w powołanym przepisie mowa jest o określonych, a nie niektórych tylko kompetencjach wójta). W ocenie Sądu powierzenie określonych kompetencji do wykonywania oznacza dekoncentrację kompetencji, wójt może jej dokonać w zakresie swojej właściwości w regulaminie organizacyjnym, zakresie czynności lub odrębnym upoważnieniem. Jak zauważył Sąd taka dekoncentracja ma cechy trwałości, nie traci mocy obowiązującej ze zmianą lub brakiem piastuna organu, a powierzenie wykonywania określonych czynności przez wójta zastępcy lub sekretarzowi gminy nie oznacza, że dochodzi do przeniesienia tych kompetencji. Podmiot, na rzecz którego nastąpiła dekoncentracja kompetencji, nie staje się organem, działa zawsze w jego imieniu – wskazał WSA.

Ponadto Sąd przypomniał o tym, że prowadzenie dekoncentracji wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego jest pozostawione uznaniu organów: dekoncentracja jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem organu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 sierpnia 2020 r., III SA/Gl 355/20

Źródło: CBOSA

Sob., 26 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel