2800 zł – tyle ma wynieść płaca minimalna od 2021 r.

2800 zł – tyle ma wynieść płaca minimalna od 2021 r. fotolia.pl

Rada Ministrów przygotowała propozycję minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 ma wynieść ona 2 800 zł. Wzrost ma wynieść 7,7%.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje także wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów stawka godzinowa wzrosłaby w 2021 r,  z 17 zł do 18,30 zł., tj. o 1,30 zł.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów jest zobowiązana każdego roku przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej są  ustalane w oparciu o aktualne i prognozowane wielkości makroekonomiczne (przyjmowane przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły), w tym m.in. o prognozowane na rok przyszły wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przyrostu realnego PKB. Szczegółowy mechanizm obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej określa ustawa.

Propozycja ta z pewnością odbije się na wielu jednostkach samorządowych, których wpływy w związku z epidemią Koronawirusa drastycznie zmalały. Wzrost minimalnego wynagrodzenia nie pozostanie również bez wpływu na sytuację szpitali powiatowych.

Źródło: MRPiPS

Wt., 28 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek