Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przyjęcie rezygnacji wiceprzewodniczącego rady pod przewodnictwem „radnego najstarszego wiekiem”?

Przyjęcie rezygnacji wiceprzewodniczącego rady pod przewodnictwem „radnego najstarszego wiekiem”? fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przychylił się do stanowiska Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego. Przedmiotowa uchwała została wydana po tym, jak Przewodniczący Rady złożył rezygnację i została ona przyjęta (posiedzenie prowadził wówczas jeden z wiceprzewodniczących) oraz po tym, jak rezygnację złożyli obaj wiceprzewodniczący, którzy dodatkowo opuścili salę posiedzeń. W trakcie głosowania wskazanej uchwały obrady prowadził jeden z najstarszych wiekiem radnych, któremu radni powierzyli tę funkcję.

Jak wskazał Sąd, w sprawie zasadnicza kontrowersja dotyczyła prawnej dopuszczalności takiego prowadzenia obrad przez najstarszego wiekiem radnego niebędącego przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym organu stanowiącego – w sytuacji, gdy sesja nie jest zwołana na wniosek komisarza wyborczego (dotyczy to pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy) lub sesji nie zwołał wojewoda w przypadku określonym w art. 19 ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym.

Uprawnienia przewodniczącego rady gminy w ocenie Sądu mają charakter wyłączny, tzn. poza odrębnymi regulacjami rangi ustawowej, nikt inny jak przewodniczący nie może ich wykonywać. Taką odrębna regulację zawiera art. 19 ust. 2 zdanie 2 i 3 u.s.g., zgodnie z którym przewodniczący rady gminy może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Regulacja ta ma charakter zamknięty i nie przewiduje możliwości scedowania kompetencji przewodniczącego na radnego najstarszego wiekiem, niebędącego wiceprzewodniczącym rady – stwierdził WSA.

W związku z powyższym według Wojewódzkiego Sądu nie ma podstaw prawnych do tego, aby po prawidłowym zwołaniu sesji przez przewodniczącego rady gminy i podjęciu przez radę skutecznej uchwały o odwołaniu przewodniczącego, dalsze prowadzenie obrad rady można było powierzyć innej osobie niż wiceprzewodniczący rady i to nawet, gdyby tą osobą był najstarszy wiekiem radny.

Sąd dodał również, że z uwagi na to, iż Statut Gminy kwestii tej nie regulował, to Wojewódzki Sąd Administracyjny zwolniony był z konieczności wypowiedzenia się co do ewentualnej zgodności z prawem takiej regulacji, gdyby znalazła się faktyczne w Statucie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 lipca 2020 r., II SA/Op 157/20

Źródło: CBOSA

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel