Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Członkostwo j.s.t. w związku komunalnym nie musi wyłączać możliwości zawarcia porozumienia w zakresie danego zadania

Członkostwo j.s.t. w związku komunalnym nie musi wyłączać możliwości zawarcia porozumienia w zakresie danego zadania fotolia.pl

Wojewoda twierdził, że skoro Gmina jest członkiem Związku międzygminnego, to fakt ten wyklucza możliwość przekazania zadania w tym zakresie w formie porozumienia. Według Wojewody na skutek utworzenia związku prawa i obowiązki Gminy przeszły na Związek – i w konsekwencji tego zdaniem Wojewody Gmina nie mogła podjąć współpracy z Miastem w zakresie dotyczącym lokalnego transportu, albowiem wcześniej zadanie to przekazała Związkowi. Stanowiska tego nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. W ocenie Sądu sposób realizacji zadania zależy od Gminy: porozumienie czy związek, czy obie formy.

W omawianej sprawie ze statutu Związku Gmin wynikało m.in., że jego zadania obejmują wykonywanie zadania gmin – członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ponadto według statutu Związku zadania publiczne obejmują ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, w szczególności realizowanie zadań za pomocą Związku w zakresie zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach gmin objętych działaniem związku, koordynowanie rozkładów jazdy na linii przebiegającej przez obszar gmin – członków związku.

W ocenie Sądu użyte w statucie sformułowanie „ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego” i zawierane przez poszczególne Gminy porozumienia, wskazywały na to, że nie można tego postanowienia interpretować w ten sposób, że dotyczy ono wszystkich łączących się z transportem lokalnym zadań. Postanowienie dopuszcza funkcjonowanie związku międzygminnego, który został powołany jako podmiot zawiadujący wykonywaniem lokalnego transportu zbiorowego w ogólności oraz porozumień, których zakres przedmiotowy dotyczy stricte określonych transportów, coś na kształt przepisów ogólnych i szczególnych – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2020 r., II SA/Rz 222/19

Źródło: CBOSA

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel