Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Regulamin utrzymania czystości i porządku nie może nakładać obowiązku „bieżącej deratyzacji”

Regulamin utrzymania czystości i porządku nie może nakładać obowiązku „bieżącej deratyzacji” fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przychylił się do skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W omawianej sprawie jedno z postanowień uchwały brzmiało następująco: „Właściciele zabudowy wielolokalowej i obiektów o szczególnym charakterze (zakłady produkujące, przetwarzające i magazynujące środki spożywcze, schroniska dla zwierząt, składowiska odpadów) zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji co najmniej raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do 15 listopada oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni.”.

Jak przypomniał Sąd, umocowanie do zawarcia w regulaminie regulacji w zakresie deratyzacji wynika z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według którego w regulaminie należy wyznaczyć obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. W ocenie Sądu Rada Miejska, realizując postanowienia art. 4 ust. 2 pkt 8 powołanej ustawy, nie mogła nałożyć obowiązku prowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni. Zdaniem WSA wskazany przepis ustawy daje Radzie Miejskiej kompetencję jedynie do wskazania obszaru i terminu deratyzacji, nie zaś do podejmowania działań w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia sanitarnego. Kwestie te – jak trafnie według WSA podnosił Prokurator – zostały już uregulowane w przepisach rangi ustawowej, gdyż zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na właścicieli, posiadaczy i zarządców nieruchomości nałożony został obowiązek utrzymania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w szczególności poprzez zwalczanie gryzoni.

W konsekwencji WSA orzekł, że delegacja ustawowa określona w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje podstawy do określenia, w przypadku zagrożenia sanitarnego, dodatkowych terminów deratyzacji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 lipca 2020 r., II SA/Łd 7/20

Źródło: CBOSA

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel