Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wody Polskie przypominają: rady gmin muszą wyznaczyć aglomeracje

Wody Polskie przypominają: rady gmin muszą wyznaczyć aglomeracje fotolia.pl

PGW Wody Polskie przypomina o tym, że w świetle art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust. 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. 

Tym samym – jak przypominają Wody – po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Stąd też aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 Prawa wodnego – właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Równocześnie Wody Polskie wskazują, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną. Ponadto podkreślają, że sama aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia, zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020 – oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada już aglomerację wyznaczoną uchwałą rady gminy.

Jak zaznaczają Wody Polskie, gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK – zgodnie z informacją dostępną tutaj

Źródło: wody.gov.pl

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel