Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mandaty za odpady

Mandaty za odpady fotolia.pl

Zespół ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, zaopiniuje projekt rozporządzenia MSWIA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń strażników gminnych (miejskich), znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie przeprowadzanych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, pomimo złożonej deklaracji wskazującej na taką segregację, w tym przypadki całkowitego braku segregacji, gdzie wszystkie odpady umieszczane są w pojemniku na odpady zmieszane. Zaś obecna możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, może skłaniać część właścicieli nieruchomości do zadeklarowania posiadanie kompostownika i kompostowaniu bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów w innych miejscach.

Ponadto, dotychczas, na mocy uregulowania art. 174 ust. 3 ustawy o odpadach grzywną w drodze mandatu karnego usankcjonowane mogło być wykroczenie dotyczące magazynowania odpadów z naruszeniem wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. W obecnie przyjętym porządku prawnym za niewłaściwe magazynowanie odpadów nakładane będą kary administracyjne, a właściwym w tym zakresie jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Niemniej jednak praktyka realizacji zadań przez straże gminne (miejskie) wskazuje, że możliwość nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia związane z magazynowaniem odpadów odgrywała znaczącą rolę w aspekcie działań ukierunkowanych na utrzymanie czystości i porządku na obszarze gminy. Jak wskazują straże gminne (miejskie), wykroczenie to jest w szczególności powszechne i nagminne na terenach budów, gdzie odpady w postaci kawałków styropianu, folii, płyt kartonowo-gipsowych, opakowań po materiałach budowlanych, w tym wiadra po chemii budowlanej, bardzo często składowane są bezpośrednio na powierzchni gruntu i w żaden sposób nie są zabezpieczane. Postępowanie takie w konsekwencji jest zagrożeniem dla środowiska, ale również staje się bardzo uciążliwe dla mieszkańców obszarów, na których prowadzone są inwestycje.

Śr., 24 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka