Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pełnomocnictwa w KPA

Pełnomocnictwa w KPA fotolia.pl

Zgodnie z art. 32 k.p.a., strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Następstwem udzielenia pełnomocnictwa jest powstanie po stronie pełnomocnika uprawnienia do działania w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy.

Przepisy procedury administracyjnej nie różnicują pełnomocnictw na podstawie ich charakteru i właściwemu każdemu z nich umocowania, jak to ma miejsce na gruncie procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pełnomocnictwa udzielone w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym należy traktować jednolicie. W orzecznictwie braki te uzupełnia się albo ze wskazaniem na konieczność posiłkowego stosowania zasad wyrażonych w Kodeksie cywilnym, albo przy analogicznym zastosowaniu przepisów o pełnomocnictwie stworzonych na potrzeby procedur sądowych.

W rezultacie w sprawach administracyjnych na wzór innych procedur wyróżnia się zasadniczo pełnomocnictwa: (1) ogólne - obejmujące umocowanie do reprezentowania strony we wszystkich postępowaniach toczących się z jej udziałem, (2) szczególne - obejmujące umocowanie do reprezentowania strony w konkretnych postępowaniach toczących się z jej udziałem, (3) udzielone wyłącznie do podjęcia poszczególnych czynności w toku postępowania.

W każdej konkretnej sprawie rzeczywisty zakres umocowania musi być oceniony na podstawie treści pełnomocnictwa, przy uwzględnieniu istoty i charakteru procedury.

Wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt: II OSK 1875/19

Pt., 19 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka