Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Główny Geodeta Kraju i Prezes UODO piszą, i piszą, i piszą

Główny Geodeta Kraju i Prezes UODO piszą, i piszą, i piszą fotolia.pl

Jak opisywaliśmy tutaj, Główny Geodeta Kraju 28 maja 2020 r. zwrócił się z pismem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym podnosi wątek niezasadnego różnicowania Geoportalu i komercyjnych stron, na których można uzyskać dostęp do numerów ksiąg wieczystych. Od tego momentu w całej historii przybyły dwa nowe pisma – odpowiedź Prezesa UODO i kolejne pismo Głównego Geodety do Prezesa.

Prezes UODO odpiera zarzuty

Prezes UODO poinformował, że w odniesieniu do komercyjnych stron podjął stosowne działania, tj. przeprowadził kontrole w dwóch podmiotach prowadzących tego typu działalność.

Ponadto wskazał, że ze względu na fakt, iż w 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez kilka podmiotów prowadzących tego rodzaju portale (w tym przez podmioty, w których zostały przeprowadzone kontrole), ostateczne stanowisko Prezesa UODO w powyższej kwestii uzależnione jest od wyników tego postępowania.

W ocenie Prezesa UODO Główny Geodeta Kraju nie może uzasadniać swojego bezprawnego działania faktem istnienia podmiotów prywatnych prowadzących serwisy internetowe umożliwiające dostęp do treści ksiąg wieczystych. Z żadnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego nie wynika bowiem zadanie Głównego Geodety Kraju do zapewnienia powszechnej dostępności ksiąg wieczystych i informacji zawartych w jej treści – stwierdził Prezes. Ponadto ocenił, że przypisanie sobie tego zadania przez Głównego Geodetę Kraju stanowi nie tylko naruszenie art. 7 Konstytucji RP, ale również jej art. 47 i 51 ust. 2, skoro prowadzi do naruszenia ochrony danych osobowych ujawnionych w treści księgi wieczystej.

…Główny Geodeta Kraju uważa inaczej

GGK w odpowiedzi zauważył po pierwsze, że Prezes UODO wskazuje w swoim piśmie, iż podjął stosowne działania, tj. przeprowadził kontrole w dwóch podmiotach prowadzących tego typu działalność. Trudno jednak zdaniem Głównego Geodety zrozumieć, dlaczego działania kontrolne zostały przeprowadzone wyłącznie w dwóch podmiotach, skoro Prezes UODO posiadał wiedzę o wielu innych podmiotach prowadzących analogiczną działalność. Trudno także według GGK zrozumieć to, dlaczego Prezes UODO ograniczył się do czynności kontrolnych, niezakończonych zresztą żadną decyzją wobec kontrolowanych podmiotów, skoro posiadał inne środki mogące zapobiec nielegalnemu przetwarzaniu danych osobowych przez te komercyjne serwisy.

Główny Geodeta za absurdalny uznał zarzut Prezesa UODO traktujący o tym, że Główny Geodeta Kraju uzasadnia swoje rzekomo bezprawne działania faktem istnienia podmiotów prywatnych prowadzących serwisy internetowe umożliwiające dostęp do treści ksiąg wieczystych. Przypomniał, że oba te przypadku są zupełnie nieporównywalne. Równocześnie podkreślił, że w jego ocenie upublicznianie numerów ksiąg wieczystych w systemie www.geoportal.gov.pl związane jest z realizacją zadania przypisanego GGK i wynika wprost z art. 20 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 2 a contrario art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto GGK wskazał, że nadmiarowe i nieadekwatne działania podjęte wyłącznie wobec Głównego Geodety, przy braku jakiejkolwiek reakcji wobec portali komercyjnej, poskutkowały wywołaniem uzasadnionej obawy u 42 starostów w całej Polsce co do legalności ich działań, którzy po wydaniu przedmiotowego postanowienia i poinformowaniu o skierowaniu sprawy do prokuratury, zaprzestali publikowania numerów ksiąg wieczystych również w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach. W ocenie GGK doprowadziło to do destabilizacji funkcjonowania systemu informatycznego kluczowego z punktu widzenia funkcjonowania Państwa i powoduje teraz konieczność podejmowania przez GGK działań zmierzających do przywrócenia poprzedniej sprawności systemu. Zdaniem Głównego Geodety pokazuje to skutki, do jakich prowadzi nieodpowiedzialne i nieproporcjonalne stosowanie środków prawnych przez organ nadzorczy.

Źródło: www.geoportal.gov.pl

Czw., 11 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel