Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2019 r., czyli o polskiej energetyce w roku ubiegłym

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2019 r., czyli o polskiej energetyce w roku ubiegłym fotolia.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2019 roku. Opracowanie liczy ponad 300 stron, natomiast URE przygotowało pewne najważniejsze informacje w nim zawarte, które prezentujemy poniżej.

Energia elektryczna

 • Zdecydowana większość wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej pochodzi nadal z paliw konwencjonalnych (węgiel kamienny oraz brunatny), choć ich udział zmniejszył się o 5 punktów procentowych (z 80 proc. w 2018 roku do 75 proc. w roku 2019).
 • Trzej najwięksi wytwórcy – skupieni w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA i TAURON Polska Energia – nadal dysponowali w sumie prawie 2/3 mocy zainstalowanych i odpowiadali za ok. 67 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju.
 • W 2019 r. po raz pierwszy wskaźnik koncentracji – tzw. HHI – na rynku wytwarzania (liczony dla mocy zainstalowanej) przekroczył górną granicę średniej koncentracji i przeszedł do poziomu wysokiej koncentracji.
 • Eksport energii elektrycznej w 2019 r. zmniejszył się o ok. 39 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast bardzo znacznie wzrósł import – w 2019 r. wyniósł łącznie 11 950 GWh (wzrost o ok. 135 proc. w porównaniu do roku 2018). Tak znaczny wzrost importu został spowodowany m.in. włączeniem do pracy w marcu 2019 r. północnego połączenia Polska-Niemcy, tj. linii Krajnik-Vierraden oraz zmianą metody wyznaczania zdolności przesyłowych.
 • Moc osiągalna polskich elektrowni wzrosła w stosunku do roku 2018 o prawie 5,8 proc. (do 46 298 MW), zaś moc dyspozycyjna wzrosła o prawie 3,3 proc. Rezerwa mocy w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc wyniosła 5 393 MW.
 • O prawie 20 proc. wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych (w stosunku do 2018 roku).


Gaz ziemny

 • W 2019 r. przez polski system przesyłowy przepłynęło ponad 557 TWh gazu wysokometanowego i 8,4 TWh gazu zaazotowanego. Większość gazu wysokometanowego została przetransportowana tranzytem z wykorzystaniem gazociągu jamalskiego.
 • Zakupy gazu z zagranicy (169,1 TWh) uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł krajowych (42,5 TWh).
 • W porównaniu do 2018 r. wzrosło zużycie gazu na potrzeby własne, głównie przez odbiorców przemysłowych. Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana była przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Ich udział wynosił ponad 82 proc. i wzrósł w stosunku do 2018 roku o 0,7 proc. Wzrost udziału tej grupy w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych utrzymujący się od 2017 r. wynika z istotnego spadku przywozu gazu z zagranicy bezpośrednio przez odbiorców końcowych na własne potrzeby wskutek zmian regulacji dotyczących zapasów obowiązkowych, jak również za sprawą przejęcia części odbiorców przez PGNiG Obrót Detaliczny w ramach uruchomienia sprzedaży rezerwowej po upadku kilku spółek obrotu w 2019 roku.
 • Prezes URE prowadził monitoring sprzedaży gazu w postaci skroplonej (LNG). Pozyskanie gazu LNG wyniosło w 2019 r. 38 744 756 MWh, z czego większość została pozyskana za pośrednictwem terminalu LNG w Świnoujściu. Większość gazu LNG została sprzedana odbiorcom końcowym po dokonaniu regazyfikacji i wprowadzeniu uzyskanego gazu wysokometanowego do sieci gazowej. Wolumen sprzedaży gazu LNG do odbiorców końcowych w postaci skroplonej wyniósł ok. 667 296,241 MWh i był realizowany w większości przez alternatywnych sprzedawców.
 • Na koniec 2019 r. pojemność magazynowa czynna instalacji magazynowych wynosiła łącznie 3 074 mln m3 gazu (34 198,7 GWh).
 • 9 podmiotów posiadało przyznany przez Prezesa URE status operatora systemu skraplania gazu ziemnego.


Sektor paliwowy

 • O 240 zmniejszyła się w naszym kraju liczba stacji paliw: z 9 448 w 2018 roku do 9 208 w roku 2019.
 • Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw na tym rynku niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN. Drugim operatorem pod względem liczby stacji jest Shell Polska, trzecie miejsce zaś należy do BP Europa SE. Tuż za podium znaleźli się: Lotos Paliwa oraz CIRCLE K POLSKA.
 • Jakość paliw: w 2019 r. do URE wpłynęły łącznie 44 informacje, przekazane przez Prezesa UOKiK, dotyczące podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów – w głównej mierze polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Liczba informacji o przypadkach złej jakości paliw była zdecydowanie mniejsza niż w 2018 r., kiedy to Prezes URE otrzymał 77 takich informacji.
   

Źródło: www.ure.gov.pl

Wt., 2 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel