Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Od 25 maja "odwieszenie" terminów prawa administracyjnego

Od 25 maja fotolia.pl

Ustawą z 14 maja br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 "odwieszono" bieg terminów prawa administracyjnego. 

Zgodnie z art. 46 pkt 20 powołanej ustawy, uchylony został art. 15zzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 15zzr dotyczył wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego a także wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kar. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj

Natomiast zgodnie z art 68 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zaś zgodnie z ust. 2 terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa w tym zakresie weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy tj. 16 maja 2020 r.

Oznacza to, że od 25 maja br. terminy wstrzymane zaczynają biec, natomiast terminy zawieszone biegną dalej.

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka