Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasady obsługi interesantów od 25 maja br.

Zasady obsługi interesantów od 25 maja br. fotolia.pl

Rozporządzeniem z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dokonano modyfikacji przepisu odnoszącego się do ograniczenia działalności urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym.

Utrzymano zasadę, że do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do zadań niezbędnych do zapewniania pomocy obywatelom rozporządzenie zalicza w szczególności sprawy z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 6. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 7. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  4. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 8. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  3. decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne,
  4. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,
  5. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
 9. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej,
 10. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zrezygnowano natomiast z przesłanki dotyczącej możliwości wykonywania zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Jest to konsekwencja dodania w par. 12 rozporządzenia ustępu 2 w myśl, którego "Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów."

Powołany przepis wchodzi w życie 25 maja br. 

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka