Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strona samorządowa KWRiST wydała oświadczenie w sprawie działań osłonowych dla jst w związku ze skutkami pandemii

Strona samorządowa KWRiST wydała oświadczenie w sprawie działań osłonowych dla jst w związku ze skutkami pandemii .

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tj. Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, wydała oświadczenie co do działań osłonowych dla jst. Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w coraz większym stopniu dotyka bowiem społeczności lokalne i wspólnoty samorządowe.

Gminy, powiaty i województwa coraz dotkliwiej odczuwają skutki nakładanych ograniczeń. Szczególnie mocno odbija się do na lokalnych budżetach. Zanotowane w kwietniu wpływy z udziałów jst w podatku PIT były o ok. 40 proc. niższe niż w kwietniu ubiegłego roku, wpływy z udziały w podatku CIT to średnio 30 proc. mniej niż przed rokiem. W wyniku ograniczenia niektórych usług komunalnych, jak choćby transportu publicznego, również w stopniu dramatycznym zmniejszyły się wpływy. Ubytki w dochodach własnych są też spowodowane licznymi ulgami w płatnościach, które samorządy wprowadziły, by wesprzeć obywateli.

Niestety do tej pory – mimo wcześniejszych zapewnień – w podjętych działaniach osłonowych nie zostały uwzględnione postulaty samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, w swoim oświadczeniu, strona samorządowa KWRiSR wyraziła następujące postulaty:

  • W dniu 14 maja br. Sejm RP rozpatrzy uchwałę Senatu zawierającą poprawki do ustawy o zmianie nie­których ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Domagamy się zaakceptowania poprawek dotyczących jednos­tek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych:
    • przesunięcia w czasie składania nowej deklaracji JPK VAT przez JST,
    • zwolnienia wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych z opłacenia należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytal­ne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
    • przesunięcia w czasie terminu na przedstawienie raportu o stanie JST.
  • W dniu 14 maja br. Senat RP przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiąza­niach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza­niem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. Oczekujemy, że Sejm natychmiast przystąpi do rozpatrywania tego projektu i przyczyni się w ten sposób do wpro­wadzenia elementarnych działań osłonowych wobec polskich społecz­ności lokalnych i regionalnych. Pragniemy podkreślić, że zawarty w nim pakiet rozwiązań był przez nas zgłaszany, także do strony rządowej, od wielu tygodni. Niektóre z tych poprawek Senat RP wprowadzał do kolejnych ustaw osłonowych, jednak były one z niezrozumiałych względów odrzucane przez Sejm.
  • Wyrażamy żal, że po raz kolejny tempo prac sejmowych nad projektem ustawy dotyczącej wyborów Prezydenta RP uniemożliwiło nam zgłoszenie naszych uwag do tego aktu prawnego, pomimo że jes­teśmy uczestnikami procesu wyborczego. Dlatego deklaru­je­my, że w najbliższym czasie złożymy nasze uwagi do Senatu RP, który podjął już prace nad tą ustawą.

Z pełną treścią oświadczenia można zapoznać się tutaj.

Pt., 15 Mj. 2020 0 Komentarzy
Małgorzata Węgrzyn
sekretarz redakcji Małgorzata Węgrzyn