Termin na złożenia raportu o stanie powiatu przedłużony o 60 dni

Termin na złożenia raportu o stanie powiatu przedłużony o 60 dni .

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Sejm przyjął przepis, który wydłuża termin na złożenie przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego raportów o stanie powiatu o 60 dni.

O zmianę przepisów zabiegał Związek Powiatów Polskich, wskazując, rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Analogiczne uregulowano tę kwestę w pozostałych ustawach samorządowych. Wprowadzone w marcu br. specprzepisy covidowe przesuwały termin na podjęcie uchwał w sprawie absolutorium, a w konsekwencji na rozpatrzenie raportów ale z żadnego przepisu nie wynikało przesunięcie termin na złożenie raportu przez organy wykonawcze JST. Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego chociaż jest dokumentem o charakterze sprawozdania merytorycznego, oczywiście zawiera informacje również odnosząc się do sytuacji finansowej jednostki (z pełną treścią wystąpienia można zapoznać się tutaj).

Strona rządowa przychyliła się do tego wniosku i 7 maja br. przedstawiła stronie samorządowej propozycję zmiany przepisu. Ostatecznie przepis został wprowadzony do ustawy poprawką senacką w ramach pakietu zmian do bieżąco procedowanej w parlamencie tzw. tarczy 3.0.

Czytaj także: ZPP interweniuje w sprawie przesunięcia terminu na przedłożenie organowi stanowiącemu raportu o stanie JST

Sob., 16 Mj. 2020 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel