Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zarząd Związku Powiatów Polskich dyskutował podczas kolejnej wideokonferencji

Zarząd Związku Powiatów Polskich dyskutował podczas kolejnej wideokonferencji .

29 kwietnia 2020 roku odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Wśród głównych wątków znalazły się zmiany dla powiatów wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 a także najpoważniejsze problemy powiatów w zakresie opieki społecznej i ochrony zdrowia.

Wideokonferencji przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka, który zgłosił postulat pilnego doprecyzowania kwestii dochodów samorządów. Znacznemu zmniejszeniu ulegają bowiem dochody z podatku PIT, a zadłużenie samorządów tylko skomplikuje ich sytuację. Andrzej Płonka zaproponował też wspólne działanie ze Związkiem Miast Polskich w zakresie ciągłego interweniowania u Ministra Finansów. „Wiem, ile już teraz jest samorządów, które nie będę realizowały inwestycji drogowych, bo po prostu ich na to nie stać” – mówił.

Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich przedstawiła najważniejsze zmiany dla powiatów, jakie wynikają z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Podkreśliła, że opublikowany projekt to nie jest projekt tarczy antykryzysowej skierowanej do samorządów – na ten bowiem wciąż czekamy.

Zawarte w projekcie zmiany dotyczą zadań, które realizują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Powiatowe Urzędy Pracy. Zawieszony ma zostać przepis dotyczący postępowań administracyjnych a także uchylony ma zostać przepis dotyczący zawieszenia terminów prawa materialnego. Projekt przewiduje też duże zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie prawnym, z tym że zmiany te dotyczą korzystania z poradnictwa teleinformatycznego, który wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ustawie przewidziana jest złotówka dopłaty za wozokilometr w sprawie ustawy o funduszu rozwoju usług autobusowych. Dopłata nie będzie wynosiła więcej niż 3 złote.

Przedłużono też terminy ważności oświadczeń o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom, co stanowi ważny przepis dla PUP.

Zwrócono także uwagę na duży problem, jakim jest komunikacja autobusowa – wiele PKS-ów planuje ogłoszenie upadłości, natomiast prywatni przewoźnicy nie kursują. Konieczne jest jak najszybsze wypracowanie odpowiednich rozwiązań, by uratować komunikację zbiorową.

Lucyna Sokołowska z Powiatu Rzeszowskiego wyraziła też zaniepokojenie planem otwarcia Powiatowych Urzędów Pracy. Do dyskusji włączył się Jan Grabkowski, dzieląc się doświadczeniem w zakresie działania Urzędu Pracy – w Poznaniu bowiem PUP obsługuje najwięcej po Warszawie przedsiębiorców. Struktury i siły urzędów pracy są niedoszacowane. Kwestią problematyczna staje się podpisywanie umów, a także aneksowanie tych podpisanych wcześniej.

Drugim punktem obrad Zarządu były najpoważniejsze problemy powiatów w zakresie opieki społecznej i ochrony zdrowia – dyskusja przed posiedzeniem Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do problemów tych zaliczają się: sytuacja w domach pomocy społecznej, sytuacja kadrowa szpitali oraz pomoc przedsiębiorcom w ramach funduszu pracy. Strona samorządowa chciałaby także poruszyć kwestię dyżurów aptek w dobie epidemii, gdyż pojawiają się sygnały, że niektóre apteki zawieszają dyżury. Wciąż nierozwiązaną kwestią jest także sprawa koronerów.

W dyskusji pojawiły się także postulaty, by bardziej aktywizować środowisko POZ-ów. Sporną kwestią jest też wynagrodzenie godzin ponadwymiarowych w szkołach.

Podczas wideokonferencji członkowie Zarządu ZPP omówili też sprawy bieżące. Zastanawiali się m.in. nad kształtem budżetów, biorąc pod uwagę znacznie obniżone środki z PIT.

Poruszono też problem ciągłego braku środków ochrony osobistej do walki z koronawirusem.

Czw., 30 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn