Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kierownik referatu a wykształcenie kierunkowe

Kierownik referatu a wykształcenie kierunkowe fotolia.pl

Informacje o wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, o kwalifikacjach lub umiejętnościach osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacje te niewątpliwie odzwierciedlają bowiem poziom kompetencji pracownika sprawującego funkcję publiczną- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, sygn. II SAB/Ol 101/19.

W niniejszej sprawie obywatel zwrócił się do Wójta z pytaniem w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy posiada wyższe wykształcenie kierunkowe i jakie.

W odpowiedzi wójt wskazał kierownik ten posiada wykształcenie wyższe, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie nakłada wymagań co do wykształcenie kierunkowego, w związku z czym informacja ta nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Obywatel złożył skargę na bezczynność organu, w związku z nie udzieleniem mu wnioskowanej informacji.

Sąd zważył co następuje wójt jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, a żądana informacja stanowi informację publiczną, bowiem dotyczy funkcjonowania jednostki organizacyjnej, która wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym. Zatem organ winien był załatwić przedmiotowy wniosek w trybie przewidzianym przepisami.

Rozstrzygając zagadnienie, czy informacja o wykształceniu kierunkowym pracownika jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wymaga to rozważenia przez pryzmat kryteriów, czy: - rzeczona osoba jest funkcjonariuszem publicznym - wytworzoną przez nią dokumentację w zakresie pragmatyki służbowej można zakwalifikować jako dokument urzędowy w rozumieniu art. 6 ust. 2  ustawy i wreszcie, czy wykształcenie kierunkowe jest niezbędne do należytego i rzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych, stosownie do zakresu obowiązków na danym stanowisku urzędniczym.

Funkcjonariuszem publicznym jest osoba pełniąca funkcję publiczną rozumianą jako wykonywanie zadań publicznych polegających na podejmowaniu działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób  lub gospodarowanie mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Informacje o wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, o kwalifikacjach lub umiejętnościach osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy. Informacje te niewątpliwie odzwierciedlają bowiem poziom kompetencji pracownika sprawującego funkcję publiczną (jego kwalifikacji) i wskazują na poziom jego zdatności do wykonywania władzy publicznej, a zatem są informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d. Podlegają one udostępnienie w zakresie treści, a w postaci wówczas, gdy ich nośnikiem jest dokument urzędowy i nie zachodzą podstawy prawne do ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

Skoro kierownik wydziału (referatu) jednostki samorządu terytorialnego, będąc funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. i zajmując stanowisko w sprawach publicznych, także dotyczącym majątku publicznego, tj. mienia odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, to niewątpliwie informacja o jego wykształceniu i kierunku jest informacją publiczną, co oznacza to, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. c ustawy o dostępie do informacji publicznej winna zostać udostępniona.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 marca 2020 r., sygn. II SAB/Ol 101/19.

Źródło: CBOSA

Czw., 7 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek