Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydłużenie terminów obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wydłużenie terminów obowiązywania zezwoleń odpadowych fotolia.pl

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344, Sejm IX kadencji) zakłada zmiany w specustawie koronawirusowej, czyli w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jedną ze zmian jest dodanie art. 15zzzzy dotyczącego i pozwoleń na zbieranie lub przetwarzanie albo odpadów (art. 43 pkt 29 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych). 

Zbieranie i przetwarzanie

Jak przewidziano w projektowanym art. 15zzzzzy ust. 1 specustawy koronawirusowej, jeżeli posiadacz odpadów:

  1. uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz
  2. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

Wytwarzanie odpadów

Według projektowanego art. 15zzzzzy ust. 2 specustawy koronawirusowej, jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń koronawirusem, oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy z tego wniosku.

Wejście w życie

Art. 43 pkt 29 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dodający art. 15zzzzzy do specustawy koronawirusowej ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych.

Śr., 29 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel