Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Akta jako informacja publiczna

Akta jako informacja publiczna fotolia.pl

Stanowisko organu, iż akta nie stanowią informacji publicznej nie oznacza, że zawarte w nich informacje nie mogą być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - stwierdził WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 20 lutego 2020 roku, sygn. akt: II SAB/Sz 114/19.

W omawianej sprawie złożono wniosek o "udostępnienie kserokopii materiałów i notatek ze sprawy". Tymczasem w judykaturze utrwalony jest pogląd, który podziela Sąd, zgodnie z którym ustawa informacyjna nie przyznaje uprawnienia polegającego na dostępie do akt (sprawy), a jedynie prawo do wglądu do dokumentów urzędowych. Akta jako zbiór różnego rodzaju informacji, tj. takich, które są informacją publiczną i takich które jej nie stanowią, nie mogą być jako całość udostępnione, chociażby ze względu na konieczność ochrony tych ostatnich.

Akta sprawy są zbiorem różnego rodzaju dokumentów, tj. takich, które stanowią informację publiczną i które jej nie stanowią. Ponadto, w aktach mogą znajdować się materiały, które nie zostały wytworzone przez organ władzy publicznej lub inne podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej. Akta spraw zawierają często dokumenty prywatne i dotyczą spraw bardzo osobistych np. życia rodzinnego, stanu zamożności czy też stanu zdrowia. Wnioskodawca ma prawo uzyskania informacji publicznej a nie prawo dostępu do zbioru, w którym niektóre dokumenty mają walor takiej informacji.

Nawet rezygnując z założenia, że całość akt postępowania stanowi informację publiczną, nie można wykluczyć, że poszczególne dokumenty z tych akt mają taki charakter. W każdym więc przypadku rozpatrzenie konkretnego wniosku o udostępnienie informacji wymaga szczegółowej analizy. Dopiero w jej wyniku organ ustala, czy żądana informacja ma charakter publiczny, a w dalszej kolejności jakie normy regulują tryb jej udostępnienia.

Pt., 8 Mj. 2020 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka