Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skarga na zarząd powiatu a głosowanie w radzie - ciekawy wyrok

Skarga na zarząd powiatu a głosowanie w radzie - ciekawy wyrok fotolia.pl

Radni – członkowie zarządu powiatu podlegają wyłączeniu z głosowania rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie zarządu powiatu. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu z 10 marca 2020 r. sygn. II SA/Op 451/19. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Sąd w rozpoznawanej sprawie uznał, że radni powiatu, pełniący równocześnie funkcję członków zarządu tego powiatu, podlegali z mocy prawa wyłączeniu od głosowania nad zaskarżoną uchwałą. Uchwała stanowiła wyraz oceny pracy zarządu w związku ze skargą obywatela na działanie tego organu. W ocenie Sądu fundamentalną zasadą obowiązującym w procedurze administracyjnej, także w odniesieniu do skarg powszechnych, jest zapewnienie obiektywnego rozpatrzenia skargi przez organ wyższego stopnia lub organ sprawujący nadzór nad organem podległym, którego zadań lub działalności dotyczy skarga. Dlatego bez względu na to, czy skarga dotyczy organu monokratycznego, czy też kolegialnego, osoba piastująca funkcję w każdym z tych organów nie powinna uczestniczyć w podejmowaniu aktu oceniającego działalność tego organu. Realizację powyższej zasady zapewnia art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, zaś interes prawny radnego, o jakim mowa w tym przepisie, obejmuje również sferę, w której radny wykonuje swoje funkcje publiczno-prawne. Dalej Sąd wskazał, że kolegialność organu wykonawczego powiatu nie niweczy ani interesu tego organu, jako całości, ani też interesu poszczególnych jego członków do rozpatrzenia skargi przez radę powiatu zgodnie z takimi interesami. W przekonaniu Sądu, formułując zakaz zawarty w art. 21 ust. 7 ustawy ustawodawca objął nim m.in. sytuację, gdy radny w procesie głosowania - ze względu na jego przedmiot i skutki - nie będzie mógł realizować zasady kierowania się dobrem wspólnoty z powodu osobistego zainteresowania danym rozstrzygnięciem.

Źródło: CBOSA

Śr., 15 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel