Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co z bezczynnością organów w związku z COVID-19?

Co z bezczynnością organów w związku z COVID-19? fotolia.pl

Przepis art. 15 zzs ust. 1 wstrzymujący rozpoczęcie lub zawieszający bieg terminów procesowych został zaproponowany w ustawie o zmianie ustawy COVIDowej głównie ze względu na zachowanie praw stron/uczestników postępowania/podmiotów biorących udział w postępowaniu. Projektodawcy zdecydowali jednak, że w okresie, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się przepisów sankcjonujących odpowiedzialność organów za nierozpoznanie spraw w wyznaczonych terminach. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 10 w czasie zagrożenia epidemicznego/epidemii nie mają zastosowania przepisy o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Ponadto, z mocy ustawy COVIDowej, w sytuacji w której przepisy prawa przewidują sankcje niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa, w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii, kar, grzywien, sum pieniężnych nie wymierza się.

Ponadto, zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie lub kontrolę nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Należy zatem wskazać, że ponaglenie wniesione przez stronę w związku z tym, że organ nie podejmował czynności w postępowaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, będzie niedopuszczalne.

Sob., 28 Mrz. 2020 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka