Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Terminy KPA a COVID

Terminy KPA a COVID fotolia.pl

Projekt nowelizacji ustawy COVIDowej zakłada wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych.

W art. 15zzs ust.1 ustawy projektodawcy wskazują, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w m.in.:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w ustawie o grach hazardowych
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
  – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Projektodawcy założyli, że wszystkie postępowania prowadzone w momencie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 20201 roku) zostają niejako „zamrożone” do czasu jego odwołania (do czasu wydania przez Ministra Zdrowia odpowiedniego rozporządzenia). Wstrzymanie/zawieszenie biegu terminów następuje z mocy samej ustawy, a zatem nie wymaga od organu podejmowania żadnych dodatkowych czynności. Należy jednak pamiętać prowadząc postępowania po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii nie wliczać tego okresu do terminów np. KPA (ale dotyczy do wszystkich terminów proceduralnych, niezależnie w której ustawie są zamieszczone). W przypadku zawieszenia biegu terminów, okres zawieszenia stanowi czasowe zaprzestanie liczenia terminu, a po ustaniu przyczyny (stanu związanego z COVID-19) terminy biegną w dalszym ciągu.

Podobnie jak w przypadku art. 15 zzr ustawy, w art. 15 zzs przewidziano katalog wyłączeń, a zatem wyłączono z instytucji wstrzymania/zawieszenia terminy w postępowaniach sądowych zaliczonych do spraw pilnych i w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

Nie ulegnie wstrzymaniu i zawieszeniu także bieg terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (np. wyboru prezydenta) oraz terminów w postepowaniach w sprawach wniosków i pytań prawnych wszczętych i nie zakończonych przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii nie wpłynie też na wybory do organów samorządu terytorialnego.

Projektodawcy wskazali ponadto, że Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz odwołań (dział VI rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych).

Sob., 28 Mrz. 2020 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka