Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek jako SPAM - wyrok NSA

Wniosek jako SPAM - wyrok NSA fotolia.pl

Ryzyko nieodebrania czy też nieodczytania przez organ wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej wniosku, skierowanego na oficjalnie podany adres poczty elektronicznej organu, obciąża ten organ, a nie skarżącego – stwierdził NSA w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt: I OSK 1890/18

Oznacza to w istocie domniemanie, że jeżeli wiadomość została prawidłowo nadana na oficjalny adres poczty elektronicznej organu, oznacza to, że dotarła ona do adresata. Odmienne zapatrywanie sprawiałoby bowiem, że w praktyce prawo do wnioskowania o informację publiczną za pomocą poczty elektronicznej byłoby iluzoryczne, a jego skuteczność zależna byłaby od arbitralnej woli organu.

Dla zastosowania opisanego wyżej domniemania kluczowe jest ustalenie, czy wniosek został w ogóle wysłany drogą elektroniczną. Dopiero potwierdzenie tego faktu pozwala przenieść ciężar dowodu, że wniosek nie został doręczony, na organ administracji, na którego adres poczty elektronicznej skierowany został wniosek. Istotnym jest dowiedzenie wysłania wniosku na oficjalny adres poczty elektronicznej organu. NSA zaznaczył, ze przedłożony wydruk z poczty elektronicznej nadawcy stanowi dowód wysłania wiadomości na oficjalny adres urzędowy podawany m.in. na stronie internetowej organu. Argumentacja, że wiadomość ta, ustalona przez system poczty jako "niechciana", została usunięta, nie stanowi wystarczającej podstawy usprawiedliwiającej brak rozpatrzenia przez organ złożonego w tym trybie wniosku. Podstawą taką może być bowiem jedynie zaistnienie okoliczności szczególnej, pozostającej poza technicznymi możliwościami organu, a za taką nie można uznać konfigurację programu poczty elektronicznej.

Niedz., 16 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka