Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Regulamin cmentarza – rada nie może przesadzić

Regulamin cmentarza – rada nie może przesadzić fotolia.pl

Prokurator Okręgowy zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego – a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do tych zarzutów. Część z nich dotyczyła przekroczenia kompetencji przez Radę. Dlaczego?

Jak przypomniał Sąd, tego rodzaju uchwała podejmowana jest na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy gminnej, który stanowi, iż na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Niewątpliwie bowiem cmentarze należą do kategorii gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Użyte w art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. pojęcie „zasady i tryb korzystania” zawiera w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się. Oznacza to w konsekwencji uprawnienie rady gminy do wprowadzenia reguł dotyczących obowiązującego sposobu zachowania się podmiotów, które przebywają na terenach lub w obiektach o jakich mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. Ustanawiając na podstawie cytowanego przepisu akt prawa miejscowego organ stanowiący gminy jest ograniczony obowiązującym porządkiem prawnym, którego nie może w sposób dowolny naruszać lub modyfikować. Normy prawa miejscowego muszą bowiem ściśle mieścić się w granicach ustawowej delegacji, która w tym przypadku nie upoważnia do odstępstw od przepisów ogólnie obowiązujących.

W omawianej sprawie postanowienie zawarte w § 1 załącznika do Regulaminu określające podmiot, który wykonuje usługi cmentarne, a także określające „zasady zarządzania mieniem” jakim jest cmentarz, poprzez ustalenie godzin i miejsca funkcjonowania Biura Cmentarza, w ocenie WSA w istotny sposób naruszało prawo. Bowiem w myśl art. 2 ust.1 ustawy o cmentarzach utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. W konsekwencji to do jego kompetencji należy, czy będzie samodzielnie wykonywał ten zarząd, czy też przez administratora, kto będzie administratorem, jaki zakres swych uprawnień powierzy administratorowi.

Według Sądu trafny był również zarzut dot. § 4 załącznika do Regulaminu, w którym Rada Miejska wyłączyła odpowiedzialność zarządcy za szkody zaistniałe na cmentarzu powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i innych zdarzeń. W ocenie Sądu podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności lub jej braku mogą być jedynie przepisy rangi ustawowej. Rada gminy, na podstawie art. 40 ust. pkt 4 u.s.g. nie jest uprawniona do wprowadzania do aktu prawa miejscowego jakichkolwiek przepisów ustalających czy modyfikujących odpowiedzialność karną czy cywilną.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2020 r., IV SA/Po 795/19

Źródło: CBOSA

Wt., 4 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel