Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązki gminy a wybory

Obowiązki gminy a wybory fotolia.pl

10 maja 2020 r. - to termin wyborów prezydenckich w Polsce. Jakie obowiązki w związku z organizacją wyborów ma gmina? A jakie wójt?

Artykuł 18 ust. 11 ustawy Kodeks wyborczy nakłada na gminę obowiązek prowadzenia rejestru wyborców, art. 26 ust. 10 natomiast obowiązek sporządzenia i aktualizowania spisu wyborców.  Gmina ma też obowiązek zgodnie z art. 56 ust. 7 prowadzenia rejestru pełnomocnictw udzielonych do głosowania.

Natomiast na wójcie/burmistrzu/prezydencie miasta spoczywają następujące obowiązki: art. 13 ust. 1b- informowanie komisarza wyborczego o zmianach granic gminy, zmianach liczby wybieranych radnych lub zmiany liczby mieszkańców w obwodzie; art. 13a ust.1 możliwość przedłożenia komisarzowi wyborczemu wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, art. 13b informowanie wyborców o zmianie lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 wójt ma obowiązek obwieszczenia o obwodach głosowania, siedzibach, i lokalach obwodowych komisji wyborczych oraz głosowaniu korespondencyjnym. Wydaje także  decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców (art. 20 ust. 1).

Kolejne kompetencje wójta przy organizacji wyborów to: rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców (art. 22 ust. 3), przekazywanie danych obywateli państw UE niebędących polskimi ministrowi, za pośrednictwem wojewody (art. 23 ust. 1), wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (art. 32 ust. 2), powiadomienie wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia (art. 36 ust. 3), rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców (art. 37 ust. 1), przekazywanie informacji o wyborach osobom niepełnosprawnym (art. 37a ust. 2) oraz zapewnienie ochrony lokalu komisji w trakcie przerwy od głosowania (art. 47 ust. 3).

Wójt posiada także kompetencje: odbierania udzielonych pełnomocnictw do głosowania. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (art. 56 ust. 1), postanowienie o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie (art. 110 ust. 7), zapewnienie na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczenń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych i podanie listy miejsc do publicznej wiadomości (art. 114), zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji wyborczych (art. 156 ust. 1), zapewnienie lokali obwodowych komisji wyborczych (art. 186), zawiadomienie wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie plakatów (art. 381 ust. 1) oraz obwieszczenie o okręgach wyborczych (art. 422).

Sob., 8 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek