Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

TOP 10 Dziennika Warto Wiedzieć. Oto najczęściej czytane teksty w roku 2019

TOP 10 Dziennika Warto Wiedzieć. Oto najczęściej czytane teksty w roku 2019 fotolia.pl

Rok 2019 obfitował w wydarzenia istotne dla samorządu terytorialnego. Redakcja Dziennika Warto Wiedzieć na bieżąco informowała o tym, co dla samorządowców ważne pod kątem różnych dziedzin ich działalności. Edukacja były tematem, które w ubiegłym roku interesowały Państwa najbardziej. Często sięgano też po teksty z zakresu komunikacji i transportu. Co jeszcze przykuwało uwagę? Oto 10 najczęściej czytanych artykułów Dziennika Warto Wiedzieć w 2019 roku:

  1. „Senat o odpadach, czyli nie 5 września 2019 r., a 5 marca 2020 r.” – tekst informował o wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  oraz Komisji Środowiska, którego przedmiotem była ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W tekście przeanalizowane zostały najważniejsze zmiany wprowadzane tą ustawą z perspektywy powiatów.
  2. „Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu” - tekst przywoływał wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 lutego 2019r. sygn. akt: II SA/Bk 757/18
  3. „WSA: Diagnosta może pomylić się tylko raz” – tekst odnosił się d wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. II SA/Ke 630/18 dotyczącego odebrania diagnoście uprawnień w przypadku uchybienia lub wydania zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami prawa
  4. „Zmiana wymagań na stanowisko dyrektora” – modyfikacje Karty Nauczyciela wprowadzone 1 września 2018 roku były podstawą do korekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Tekst w sposób szczegółowy przedstawia projekt nowelizacji przedstawiony przez MEN.
  5. „Zdobywcy tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2018” – to lista zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2018 w rozróżnieniu na poszczególne kategorie.
  6. „Skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły” – tekst odnosi się do art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego, który precyzuje, kto określa skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.
  7. „Wielka mapa Polski. Wymiana pocztówkowa w szkołach” – to zaproszenie do akcji zorganizowanej przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, skierowanej do nauczycieli i uczniów klas 1-3. Chodziło o ideę wspólnego wymienienia się pocztówkami pomiędzy szkołami.
  8. „Wyprawka szkolna 2019: projekt rozporządzenia” – tekst omawiał projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, które do konsultacji publicznych i uzgodnienia w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawił resort edukacji.
  9. „RPO o zawodzie diagnosty laboratoryjnego” – w tekście opisana została sytuacja, w której Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie odpowiednich działań ustawodawczych. Impulsem do tego były skargi absolwentów mikrobiologii na brak możliwości uzyskania uprawnień diagnosty laboratoryjnego.
  10. „Ustawa prądowa” – zmiany w stawkach cen prądu budziły duże zainteresowanie wśród Polaków w roku ubiegłym. W tekście przedstawiono założenia ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „ustawy prądowej”, którą Sejm przyjął 28 grudnia 2018 roku, a 30 grudnia 2018 r. podpisał Prezydent RP.
Niedz., 5 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn