Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opinia na potrzeby JST nie zawsze jest informacją publiczną

Opinia na potrzeby JST nie zawsze jest informacją publiczną fotolia.pl

Opinia prawna, jak również inne dokumenty i informacje wytwarzane zarówno przez biuro prawne organu administracji publicznej, jak i podmiot zewnętrzny na potrzeby tego organu, mogą, choć nie muszą stanowić informację publiczną; o tym, czy tego rodzaju dokument podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel, w jakim został on opracowany. A zatem nie każda analiza czy też opinia prawna bądź ekspercka, posiada walor informacji publicznej. Takiego waloru nie można bowiem przypisać opinii sporządzonej na potrzeby organu, jeżeli ma służyć w postępowaniu w konkretnej sprawie, dotyczącej interesu prawnego podmiotu, który ten organ reprezentuje – stanowi wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt: III SA/Gl 770/19.

W niniejszej sprawie, pozyskana opinia ma być wykorzystana jako materiał opiniodawczy, doradczy, poglądowy, ewentualnie uzasadniający możliwość rozliczeń robót budowlanych między inwestorem - zakładem, w którym Gmina jest głównym udziałowcem a podwykonawcami, z pominięciem wykonawcy generalnego - czyli dotyczy rozliczeń finansowych w cywilno-prawnym stosunku zobowiązaniowym, co w ocenie Sądu nie uzasadnia jej oceny jako żądanego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu. Sporządzenie tej opinii wprawdzie skutkowało wydatkowaniem środków publicznych, ale ze względu na jej przedmiot, cel i przeznaczenie nie stanowi informacji publicznej.

Pamiętać warto, że o ile dostęp do informacji publicznej jest zasadą, to w świetle art. 61 ust. 3 Konstytucji RP prawo to nie ma charakteru absolutnego. W myśl tego przepisu, ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. W pojęciu ochrony porządku publicznego mieści się postulat zapewnienia organom władzy publicznej prawidłowego funkcjonowania w celu wykonywania kompetencji, a w rozpoznawanej sprawie taką kompetencją jest m.in. dokonanie stosownych rozliczeń w ramach prowadzonej działalności wspierania mieszkalnictwa w gminie.

Sob., 28 Gr. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka