Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów?

Zmiana rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów? fotolia.pl

Ministerstwo Środowiska przesłało do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, datowany na 11 września 2019 roku. 

Jak wskazali projektodawcy w Ocenie Skutków Regulacji, projekt rozporządzenia zawiera zmiany i propozycje (m. in. w zakresie wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów oraz prowadzenia monitoringu składowisk odpadów) zgłaszane i pozytywnie rozpatrzone w trakcie konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Zgłaszane uwagi wskazywały m.in. potrzebę uszczegółowienia projektowanych przepisów.

Jednymi z ważniejszych (według autorów projektu) zmian pozytywnie rozpatrzonych i zawartych w omawianym projekcie rozporządzenia są:

  • umożliwienie wykorzystania odpadów o kodzie 10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej oraz odpadów o kodzie 06 05 03 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02, do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej),
  • wskazanie, że pobieranie próbek, badania parametrów wskaźnikowych i substancji, o których mowa w § 21 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, prowadzą laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji,
  • wskazanie, że gaz składowiskowy poddaje się obróbce, w szczególności oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe – spala w pochodni.

Do istotnych narzędzi interwencji należy również w ocenie projektodawców propozycja dookreślenia rodzajów odpadów, które mogą być wykorzystywane na składowisku odpadów. Ma ona w założeniu stanowić wypełnienie hierarchii postępowania z odpadami oraz spowodować zmniejszenie zużycia materiałów i surowców naturalnych wykorzystywanych na składowisku odpadów. 

Wszystkim zainteresowanym polecamy zapoznanie się z projektem, który można znaleźć tutaj.

Czw., 31 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel