O analizach rynku pracy

O analizach rynku pracy .

Samorządowcy powiatowi i miejscy oraz przedstawiciele powiatowych urzędów pracy spotkali się w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, by rozmawiać o analizach rynku pracy, jako elemencie zarządzania lokalną polityką społeczną. Ciekawa dyskusja dotyczyła zakresu usług składających się na sektor polityki społecznej, a szczególnie podsektora rynku pracy i ekonomii społecznej, za który odpowiada grupa specjalistów, która spotkała się w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, na swoim pierwszym z pięciu zaplanowanych spotkań.

Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z pytaniem, czy każde zadanie wykonywane w ramach danego sektora usług jest związane ze świadczeniem usług. W tym kontekście gorąca dyskusja dotyczyła ewidencjonowania osób bezrobotnych. Czy jest ono elementem świadczenia usługi w podsektorze rynku pracy, czy nie? Czy bez ewidencjonowania bezrobotnych, poszukujących pracy, co jest pracochłonnym, a jednocześnie jakby niedostrzeganym, bo wydaje się, iż czysto biurokratycznym zadaniem pracowników PUP, można wyobrazić sobie zarządzanie świadczeniem usług?

Spotkanie odbyło się w ramach drugiego etapu projektu System Monitorowania Usług Publicznych, realizowanego przez Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym i resortem administracji. Celem tego dużego, systemowego przedsięwzięcia jest wdrożenie, przetestowanie oraz ostatecznie udostępnienie w domenie stat.gov.pl powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. Realizacja działań potrwa do 30 września 2021 r. Źródłem finansowania projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obecnie trwają pierwsze spotkania grup złożonych z przedstawicieli ponad trzydziestu samorządów powiatowych i gminnych oraz ekspertów. Głównym ich zadaniem jest przyjęcie precyzyjnych opisów celów i sposobów świadczenia usług publicznych oraz wskaźników ich monitorowania, pod względem ilościowym, jakościowym, kosztowym i dostępności. W pierwszym etapie projektu w ubiegłych latach obejmowały sześć sektorów usług: zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska, drogownictwo i transport, geodezja i kartografia, podatki i opłaty lokalne, inwestycji i budownictwo. W obecnie trwającym etapie doszły kolejne sektory usług: edukacja, kultura i rekreacja oraz lokalna polityka społeczna.

Sob., 19 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża