Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak uzdrowić sytuację w służbie zdrowia? Odbyła się konferencja poświęcona sytuacji szpitali

Jak uzdrowić sytuację w służbie zdrowia? Odbyła się konferencja poświęcona sytuacji szpitali .

Sytuacja w polskiej służbie zdrowia z każdym miesiącem staje się coraz trudniejsza. Najbliższa przyszłość niestety również nie napawa optymizmem. Sytuacja w większości szpitali powiatowych, ale też miejskich jest zła, na co składa się kilka czynników – wprowadzenie „sieci szpitali”, brak zapewnienia właściwego finansowania, brak negocjacji na poziomie centralnym kwestii podwyżek i warunków pracy dla poszczególnych grup zawodowych.

Sytuacja z całą pewnością wymaga konkretnych działań i rozwiązań, które poprzedzone zostaną rzeczową dyskusją. Właśnie dlatego 17 września w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dotycząca Sytuacji Szpitali. Jej inicjatorami był Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Konferencję oficjalnie rozpoczęły przemówienia Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich – Andrzeja Płotki oraz Prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych – Waldemara Malinowskiego.

- Raport, który powstał to dzisiaj chyba jedyny dokument oparty na faktach, które dotarły do nas ze szpitali powiatowych. Został obrobiony przez kadrę Pani Profesor w sposób profesjonalny i zarówno w mojej ocenie, jak i myślę, że w ocenie Związku Powiatów Polskich, raport ten jest nie do podważenia – mówił na wstępie Andrzej Płonka. Prezes Zarządu ZPP zwrócił również uwagę, że aktualny stan rzeczy prowadzi w konsekwencji do niewydolności szpitali. – Posiadamy dane z ponad 120 szpitali. Jeszcze w roku 2017 około połowy szpitali osiągnęło ujemny wynik finansowy. Dzisiaj, na dość dużej próbie placówek, to ponad 90%. Dotyczy to szpitali, które się zadłużają i które zadłużać się będą. W ubiegłym roku średnia kwota zadłużenia szpitala osiągała poziom 2 milionów złotych, tymczasem pierwsze półrocze tego roku to już ok. 2,5 milionów. Zatem mnożąc ten wynik przez dwa to już prawie 5 milionów. Ta sytuacja będzie dalej postępować – mówił. – Zabiegamy o to, aby nieustannie być partnerem dla Pana Ministra Zdrowia, aby chciano z nami rozmawiać, ponieważ sieć szpitali zdecydowanie trzeba poprawić, ona źle działa, jest źle policzona i my to nieustannie mówimy – podkreślał Prezes ZPP wyrażając jednocześnie ubolewanie, że minister zdrowia nie przyjął zaproszenia na konferencję.

Z kolei prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestię niezwykle istotną, mianowicie na konieczność równego traktowania wszystkich pracowników szpitali: - Wiemy, że każda grupa zawodowa, która pracuje w szpitalu jest ważna – rehabilitanci, diagności, technicy RTG, EKG, EEG, personel administracyjny i techniczny, wszyscy są ważni. Bądźmy wobec siebie uczciwi i rozmawiajmy uczciwie. Dlatego właśnie powstał ten raport – mówił Waldemar Malinowski. Prezes OZPSP podsumował także pokrótce obecną sytuację szpitali powiatowych: - Szpitale powiatowe w ostatnich dwóch latach bardzo się zadłużają. Z ankiety, którą wypełniło 120 szpitali wynika, że rok 2019 będzie o wiele gorszy niż 2018. Z danych wynika, że do czerwca tylko 10 szpitali ma dodatki wynik finansowy.

Podczas konferencji, udało się bliżej przyjrzeć poszczególnym zagadnieniom dzięki dwóm sesjom tematycznym. W pierwszej prof. dr hab. Ewelina Nojszewska z SGH i Dorota Gołąb-Bełtowicz - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych ze Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, szczegółowo przybliżyły sytuację finansową szpitali powiatowych w okresie od roku 2015 do czerwca 2019. Przedstawiono również metodologię badań i główne wnioski raportu, które nasuwają się po przeanalizowaniu sytuacji w 120 szpitalach.  

Pogarszająca się sytuacja w służbie zdrowia nie dotyczy jedynie szpitali powiatowych. Właśnie tego zagadnienia, czyli również szpitali wojewódzkich i miejskich dotyczyła druga sesja tematyczna podczas konferencji, w której głos zabrał Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Roman Kolek, przedstawiciel Związku Województw RP. – Szpitale wojewódzkie są w takiej samej sytuacji, a niektóre może nawet w gorszej. To nie jest nic pocieszającego. Jednak najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że ta dynamika pogarszających się wyników finansowych niestety doprowadza do tego, że my jako przedstawiciele właścicieli musimy do tego systemu dokładać pieniądze. Mówiąc obrazowo, mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy minister zdrowia, określający zasady gry, zaprasza wszystkich na wesele do sąsiada. My jesteśmy tym sąsiadem i to my odpowiadamy za zorganizowanie tego wesela, za bezpieczeństwo gości i za to, że wszyscy mają się dobrze bawić. My się dobrze na tym weselu nie bawimy, natomiast jak się bawi minister zdrowia? Tego nie wiem – mówił Roman Kolek. Wicemarszałek zwrócił też uwagę na z góry przegraną pozycję samorządów poprzez to, że są one przedstawiane opinii publicznej jako winne zaistniałej sytuacji.

Podczas konferencji przedstawiono również sytuację szpitali w Mieście Stołecznym Warszawa. Wiceprezydent Paweł Rabiej odniósł się do sieci szpitali: - Jeżeli celem wprowadzenia sieci szpitali miało być to, aby wyniki finansowe były lepsze, to na pewno ten cel nie został osiągnięty. Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jednym ruchem wejście sieci szpitali pogorszyło nam wyniki finansowe naszych szpitali-spółek i naszych ZOZ-ów od kilku do kilkunastu procent. Nie jest do efekt złego, czy gorszego zarządzania, tylko automatyczne wejście do sieci szpitali. Wiceprezydent Warszawy zwrócił też uwagę na fakt, że wzrost wynagrodzenia minimalnego wpłynął na wzrost kosztów usług obcych, takich jak wyżywienie, usługi porządkowe, itd.

Wobec powyższych faktów w sposób naturalny nasuwa się pytanie, czy tę chorą sytuację da się uzdrowić? A jeśli są na to szanse, to w jaki sposób to zrobić? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, którzy zaprezentowali różne punkty widzenia w obecnej sytuacji.

Doradca Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Zdrowia – Andrzej Jacyna zapewnił, że po konferencji premier otrzyma rzetelny i obiektywny raport na temat sytuacji szpitali. Zdaniem Andrzeja Jacyny to nie wprowadzenie sieci szpitali jest przyczyną tak poważnych problemów finansowych, ale to, co dzieje się wokół wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Jak mówił, to wieloletnie zaniedbania doprowadziły w efekcie do protestów. Co do przyszłości, doradca premiera radzi skupić się na twardych danych – wyraził tym samym uznanie dla raportu powstałego na potrzeby konferencji. Rekomendował też przedstawienie danych w odpowiednim momencie, by politycy mieli czas na wprowadzenie w życie niezbędnych zmian. Filip Nowak z mazowieckiego NFZ zwrócił uwagę na to, że w 2019 r. wzrost nakładów na ochronę zdrowia był najwyższy w tej dekadzie, a mimo wszystko nie nadążano ze zrównoważaniem kosztów w placówkach. Mechanizmy finansowania ochrony zdrowia w sieci powinny zatem ewaluować. Co można zrobić?

Filip Nowak jako możliwe rozwiązania wskazał znalezienie pomysłu na takie przekształcenie sieci, żeby umożliwiać szpitalom wprowadzenie mniej kosztowanego systemu opieki nad pacjentami bez jednoczesnej szkody dla pacjentów.

W panelu dyskusyjnym wzięła też udział dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Wiceprzewodnicząca Rady NFZ. Zwróciła uwagę na fakt, że w dyskusji o wpływie wzrostu finansów trzeba pamiętać, że ma na to wpływ dynamika wzrostu płac w całej gospodarce. Zdaniem ekspertki należy sięgnąć po trzy rozwiązania: ambulatoryzację świadczeń, koncentrację świadczeń wysoko specjalistycznych i decentralizację.

Do zaproponowanych rozwiązań odniósł się prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych – Waldemar Malinowski. Podobnie jak dr Gałązka-Sobotka zwrócił uwagę na potrzebę realizowania polityki zdrowotnej na poziomie regionów. Wyraził również konieczność, by w kwestii zdrowia zawrzeć pakt ponad polityką, w przeciwnym razie problem będzie powracał przy każdej zmianie rządzących.

Głos w dyskusji zabrał również Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka, który bazując na ustaleniach z posiedzenia Zarządu ZPP, przedstawił kilka niezbędnych działań. Zalicza się do nich przeprowadzenie rzetelnej wyceny świadczeń objętych ryczałtem i ustalenie nowej wysokości ryczałtu. Następnie, należy odejść od sytuacji, w której płatnik publiczny finansuje nie świadczenia, a wynagrodzenia. Konieczne jest też podjęcie pilnych działań wpływających na wzrost liczby pracowników w zawodach medycznych, w końcu w ocenie Prezesa Związku Powiatów Polskich mówiącego w imieniu całego Związku, cały system wymaga reformy.

Panel dyskusyjny był początkiem do dalszej i szerszej dyskusji, w której udział wzięli zarówno obecni na konferencji lekarze, jak i samorządowcy.

Raport, prezentacja i wnioski z analizy dostęne są na stronie www.zpp.pl

Niedz., 22 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn