Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ME opracowało plany związane z zabezpieczeniem dostaw gazu

ME opracowało plany związane z zabezpieczeniem dostaw gazu fotolia.pl

Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje społeczne projektów „Planu działań zapobiegawczych” oraz „Planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej”. Uwagi można zgłaszać do 11 września 2019 roku.

Ogólnie o planach

Minister Energii opracował już czwartą edycję „Planu działań zapobiegawczych” oraz „Planu działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej”. Obowiązek sporządzenia ww. dokumentów oraz ich konsultacji publicznych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010.

Podstawowym przedmiotem zainteresowania autorów dokumentów była analiza sektora gazu ziemnego oraz stanu istniejącej infrastruktury gazowej w celu opracowania procedur przeciwdziałających lub ograniczających możliwe zakłócenia w dostawach gazu ziemnego.

Plan działań zapobiegawczych

Plan działań zapobiegawczych określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego. Ponadto w ramach tego planu została dokonana ocena zdolności Polski do dostarczania gazu ziemnego zgodnie z  określonymi w rozporządzeniu 2017/1938 standardami (tj. standardem w zakresie infrastruktury oraz standardem w zakresie dostaw).

Jak wskazują jego autorzy, standard w zakresie infrastruktury, określany przez tzw. wskaźnik N-1, opisuje zdolność techniczną infrastruktury gazowej do zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania na gaz ziemny na obszarze analizowanym w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu największego pojedynczego elementu tej infrastruktury, w dniu nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania (występującym statystycznie raz na 20 lat). Obiektem stanowiącym największy pojedynczy element infrastruktury w polskim systemie przesyłowym jest Systemowa Stacja Redukcyjno-Pomiarowa we Włocławku (SSRP Włocławek). Wskaźnik N-1 obliczony dla Polski, przy założeniu awarii SSRP Włocławek, wyniósł 118,2%. Przekroczenie przez wskaźnik N-1 wartości powyżej 100% oznacza, że istniejąca infrastruktura gazowa pozwala na zabezpieczenie dostaw na potrzeby odbiorców nawet w przypadku awarii jej największego elementu.

Ponadto obliczono, że w Polsce ilość gazu potrzebnego do zapewnienia zgodności ze standardem w zakresie dostaw do odbiorców gazu ziemnego, należących do grupy odbiorców chronionych, w czasie 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz ziemny, z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na 20 lat wynosi ok.1 131,2 mln m3 (12 296 GWh). Standard ten pokryty jest przez wolumen zapasów obowiązkowych oraz zapasy handlowe.

Plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej

Celem dokumentu jest przedstawienie środków oraz procedur postępowania, w tym schematów obiegu informacji oraz działań podejmowanych w celu przeciwdziałania, ograniczenia lub usunięcia skutków zakłóceń w dostawach gazu ziemnego wysokometanowego, jak również środków i procedur mających na celu zapobieganie zakłóceniom w dostawach gazu ziemnego w poszczególnych stanach kryzysowych, tj. w stanie: wczesnego ostrzeżenia, alarmowym oraz nadzwyczajnym.

Równocześnie dokument określa:

  1. Zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego uczestników rynku oraz organu właściwego (w rozumieniu art. 3 ust. 2 unijnego rozporządzenia 2017/1938);
  2. Zasady monitorowania polskiego rynku gazu ziemnego;
  3. Określenie ról, procedur postępowania, dostępnych środków, schematów komunikacji między podmiotami w przypadku wystąpienia poszczególnych stanów kryzysowych;
  4. Działania podejmowane przez organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa energetyczne, operatora systemu przesyłowego, operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu magazynowania w każdym ze stanów kryzysowych;
  5. Rolę organu właściwego oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym tryb wykorzystania środków rynkowych i nierynkowych.

Uwagi do projektów planów można zgłaszać do dnia 11 września 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: www.gov.pl

Śr., 4 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel