Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Budżet państwa na 2020 r. bez deficytu

Budżet państwa na 2020 r. bez deficytu fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Pierwszy raz od 1990 r. plan finansowy kraju ma być zrównoważony, bez deficytu. Wydatki państwa mają wynieść w roku 2020 tyle samo, co dochody, tj. 429,5 mld zł. Przy tym wszystkie obecne programy społeczne i wsparcia dla samorządów mają być utrzymane, a podatki PIT i CIT niższe. Dobra kondycja finansów państwa to efekt dobrej koniunktury, poprawy ściągalności podatków bezpośrednich i VAT i ich wyższych wpływów do budżetu, a także lepszej ściągalności składek do ZUS. Budżet państwa może poza tym liczyć na wpływy z likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Resort finansów informuje, ze w projekcie budżetu przewidziano wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7 proc. oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść nominalnie 6,3 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) 6,4 proc.

Skąd dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie mieć wpływ m. in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także wdrożone i przygotowywane zmiany systemowe, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego. Jak powiedział w jednym z wywiadów minister finansów Marian Banaś, na początku 2009 luka podatkowa wyniosła 9 proc. i w kolejnych latach wzrosła do 26 proc. Obecny rząd obniżył ją do 11,5 proc., czyli poniżej średniej europejskie, która wynosi 15 proc. Ponadto minister wskazał na zwiększenie wpływów z podatków, m.in. z VAT: w 2017 r. było to 123 mld zł, rok później wzrosło do 180 mld zł.

W komunikacie ministerstwa finansów nie pojawia się wprost kwestia likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych i wpływów z tego tytułu do budżetu państwa. Wspomniał o tym premier Mateusz Morawiecki, dopytywany przez dziennikarzy na konferencji prasowej i wskazują na ten czynnik komentatorzy ekonomiczni. W przyszłym roku do budżetu państwa wpłynie część pieniędzy z tytułu tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 15 proc. wartości zgromadzonych funduszy - w przypadku, jeśli obywatel (z 16 mln uprawnionych) wybierze przelanie pieniędzy na swoje Indywidualne Konto Emerytalne, a nie pozostawi ich w ZUS. Łącznie chodzi o ok. 162 mld zł w OFE. 15 proc. tej kwoty stanowi ok. 24 mld zł. Przy założeniu, że wszyscy uprawnieni zdecydowaliby się na IKE, cała ta suma zasiliłaby budżet państwa. Premier wspomniał, że szacuje wpływy państwa z tego tytułu na ok. 10-11 mld zł rocznie, w roku przyszłym i 2021.

Wpływ na dochody budżetowe w 2020 r. mają mieć również działania, dzięki którym osoby fizyczne skorzystają na zmniejszeniu obciążeń podatkiem PIT: zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.); obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.); podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Jakie wydatki

Przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa, rząd założył m.in. następujące kluczowe wydatki:

 • finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego;
 • finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;
 • realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc;
 • zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (zaplanowano o około 5 mld zł więcej w stosunku do 2019 r.);
 • zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższego i naukę;
 • dalszy wzrost wydatków na system ochrony zdrowia;
 • finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;
 • inwestycje transportu lądowego, kolejowego i drogowego, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych;
 • realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 • realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;
 • realizację programów wieloletnich gospodarki morskiej, w tym budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu do końca sierpnia ma trafić na forum Rady Dialogu Społecznego.

Śr., 28 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża