Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W jakim województwie służby ratownicze interweniowały w 2018 r. najczęściej?

W jakim województwie służby ratownicze interweniowały w 2018 r. najczęściej? fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport pt. ”Działalność służb ratowniczych w 2018 r.”. W 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 502,1 tys. zdarzeń. W 2018 r. odnotowano spadek (o 12,1%) liczby miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2017.

Interwencje dotyczyły 312,0 tys. przypadków miejscowych zagrożeń (o 12,1% mniej niż w 2017 r.), 149,4 tys. pożarów  (o 18,7% więcej niż w 2017 r.) oraz 40,6 tys. alarmów fałszywych (o 3,5% więcej niż w roku 2017). Podobnie jak w latach ubiegłych spośród wszystkich fałszywych alarmów 53,5% była zgłaszana w dobrej wierze.

 Najwięcej zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej odnotowano w województwie mazowieckim (68,8 tys.), najmniej w województwie podlaskim (12,0 tys.). Wskaźnik liczby zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej, przypadający na 1 tys. ludności najwyższą wartość osiągnął w województwie lubuskim (16,7), a najniższą w województwach lubelskim i podlaskim (po 10,2).

Biorąc pod uwagę liczbę pożarów przypadających na 1 tys. ludności najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie lubuskim (6,6), najniższy zaś w województwie podkarpackim (2,7). Spośród wszystkich pożarów 95,3% zostało zakwalifikowanych jako pożar mały.

Struktura zagrożeń według ich rodzaju w 2018 r.: silne wiatry 21,6%, opady atmosferyczne 7,4%, zagrożenia w transporcie drogowym 38,4%, zagrożenia infrastruktury komunalnej 3,0%, zagrożenia medyczne 17,5%, zagrożenia chemiczne i ekologiczne 5,8%, zagrożenia budowlane 2,2%, zagrożenia na obszarach wodnych 2,4%, pozostałe zagrożenia 1,7%.

Struktura zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej według czasu zauważenia w 2018 r.: pomiędzy godzinami 0:01-6:00 7,1%, pomiędzy godzinami 6:01- 9:00 7,8%, pomiędzy godzinami 9:01-15:00 32,0%, pomiędzy godzinami 15:01-20:00 38,% oraz pomiędzy godzinami 20:01-0:00 14,6%.

Struktura zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej według czasu dojazdu na miejsce zdarzenia w 2018 r.: do 5 minut 26,0%, od 6 do 10 minut 41,6%, od 11 do 15 minut 22,3%, od 16 do 20 minut 5,8%, od 21 do 30 minut 3,2% oraz powyżej 30 minut 1,1%.

Spośród akcji, które wymagały udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej- 40,3% akcji trwało pomiędzy 31 a 60 minut. Zdarzeń, które wymagały od jednostek ochrony przeciwpożarowej interwencji trwających powyżej 1 dnia było 236 (0,1% wszystkich zdarzeń).

W zdarzeniach wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej udział wzięło 3 647,5 tys. strażaków, w  tym 1 694,1 tys. strażaków z ochotniczych straży pożarnych. W czasie udziału w zdarzeniach wykorzystanych zostało blisko 859 tys. pojazdów, w tym blisko 710 tys. gaśniczych. W wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń śmierć poniosło blisko 5 tys. osób, a 69,1 tys. osób zostało rannych.

W ciągu całego roku 2018 zgłoszono Policji 553 przypadki tonięcia (o 17,0% więcej niż w  roku 2017), w wyniku których śmierć poniosło 545 osób (o 19,3% więcej niż w roku 2017). Uratowano zaledwie 32 osoby.

Najwięcej ofiar utonięć odnotowano w województwach: pomorskim 68, mazowieckim 67 i zachodniopomorskim 60, najmniej zaś w województwach: opolskim 13, lubuskim 15 i świętokrzyskim 18. Najliczniejszą grupę wśród ofiar utonięć stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (245 osób), a najmniej liczną dzieci w wieku do lat 7 (3 osoby).

Struktura wypadków tonięcia według dni tygodnia w 2018 r.: poniedziałek 10,8%, wtorek 8,8%, środa 9,8%, czwartek 10,7%, piątek 10,7%, sobota 21,9%, niedziela 19,2% oraz nieustalony dzień tygodnia 8,1%.

Struktura wypadków tonięcia według godziny zdarzenia w 2018 r.: 0:00-5:59 5,8%, 6:00-11:59 14,8%, 12:00-17:59 32,7%, 18:00- 23:59 21,7% oraz nieustalona godzina 25,0%.

Najwięcej osób podobnie jak w latach poprzednich utopiło się w rzekach- 133. W jeziorach utopiło się 124 osoby a w morzu 39 osób.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Wt., 20 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek