Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Polska na tle Unii Europejskiej

Polska na tle Unii Europejskiej fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport sytuacji demograficznej w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Ludność na 1 km2 w 2017 r.

Polska należy do krajów średnio zaludnionych (gęstość zaludnienia 100-149 mieszkańców na 1 km2 ). Podobne zaludnienie występuje na terytorium: Czech, Słowacji, Austrii, Francji. Najwyższe zaludnienie w UE notują Belgia i Holandia (300-1495 mieszkańców na 1 km2 ). Niższe zaludnienie występuje np. w Szwecji, Finlandii, Litwie.

Struktura ludności według wieku w 2018 r.

Obywatele w wieku 0-14 lat stanowią w Polsce 15,2% (średnia UE 15,6%), w wieku 15-24 w Polsce 10,7% (średnia UE 10,8%), w wieku 25-64 w Polsce 57,0% (średnia UE 53,9%), w wieku 65+ w Polsce 17,1% (średnia UE 19,7%).

Kobiety na 100 mężczyzn w 2018 r.

W Polsce na 100 mężczyzn przypada 106,3 kobiet, w sytuacji gdy średnia UE wynosi 104,2. Największy współczynnik liczby kobiet przypadających na liczbę mężczyzn notują: Łotwa (117,3), Litwa (116,4) i Estonia (112,2). Więcej mężczyzn niż kobiet przepada na Malcie, w Luksemburgu oraz w Szwecji.

Współczynnik dzietności w 2017 r.

W 2017 r. współczynnik dzietności w Polsce wyniósł 1,48 podczas gdy średnia krajów UE wyniosła 1,59. Najwyższy współczynnik dzietności zanotowały kolejno: Francja (1,9), Szwecja (1,78) oraz Irlandia (1,76). Najniższy współczynnik występował: na Malcie (1,24), w Hiszpanii (1,3) oraz na Cyprze (1,32).

Przeciętne trwanie życia

Kobiety żyły średnio w Polsce w roku 2017 81,8 lat (średnia UE 83,5) natomiast mężczyźni w Polsce żyli średnio 73,9 lat (średnia UE 78,3).

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 20-64 w Polsce wyniósł 75%, podczas gdy średnia krajów członkowskich UE wynosi 73,1%. Najwyższy współczynnik zanotowały: Szwecja (82,6%), Czechy (79,9%) i Estonia (79,5%).

Odsetek osób w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym

Odsetek ten w Polsce wyniósł 46%, podczas gdy średnia UE wynosi ok. 40%. Najwyższy odsetek osób  w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym zanotowały: Litwa (57%), Cypr (56%) i Irlandia (55%). Najniższy zaś Rumunia (25%), Włochy (28%) i Portugalia (33%).

Wskaźnik przeludnienia mieszkań

Wskaźnik przeludnienia mieszkań w Polsce w 2017 r. wyniósł 40,5%, podczas gdy w średnia krajów członkowskich UE wyniosła 15,7%.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w Polsce w 2017 r. wyniósł wśród kobiet 14,9% (średnia krajów UE 17,6%) oraz wśród mężczyzn 15,1% (średnia krajów UE 16,3%).

Struktura spożycia w sektorze gospodarstw domowych

Struktura spożycia w sektorze gospodarstw domowych w 2017 r. w Polsce przedstawia się następująco: żywność i napoje bezalkoholowe 16,8%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 5,9%, odzież i obuwie 5,3%, użytkowanie i wyposażenie mieszkania 26,2%, zdrowie 5,7%, transport i łączność 14,6%, rekreacja i kultura 8,0%, edukacja 1,0%, restauracje i hotele 3,6%, inne towary i usługi 12,9%.

Natomiast średnia struktura spożycia gospodarstw domowych z krajów członkowskich UE wygląda następująco: żywność i napoje bezalkoholowe 12,2%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,8%, odzież i obuwie 4,9%, użytkowanie i wyposażenie mieszkania 29,7%, zdrowie 4,0%, transport i łączność 15,5%, rekreacja i kultura 8,5%, edukacja 1,1%, restauracje i hotele 8,8%, inne towary i usługi 11,4%.

Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w 2018 r.

W Polsce w 2018 r. 84% gospodarstw domowych posiadało dostęp do Internetu, podczas gdy średnia krajów członkowskich UE wynosi 89%.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj: www.stat.gov.pl

Śr., 14 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek