Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe świadectwo pracy

Nowe świadectwo pracy fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Jakie zmiany nas czekają?

Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia zgodności rozporządzenia ze znowelizowanym Kodeksem Pracy. Od 7 września br. pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę pracownikowi będzie przysługiwało, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy. Dotychczas oba te terminy wynosiły 7 dni. Zatem zmiany redakcyjnej wymaga pouczenie o możliwości sprostowania i odwołania do sądu zawarte w świadectwie pracy.

Poza dostosowaniem brzmienia pouczenia, z pouczenia tego nie będzie już wynikła obowiązek pracodawcy wskazania sądu rejonowego- sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. Bowiem obowiązku tego nie nakładają już przepisy kodeksu pracy.

Ponadto, regulacja zawarta obecnie w § 4 przedmiotowego rozporządzenia, dotycząca terminu na wydanie świadectwa pracy, zostanie przeniesiona do Kodeksu pracy, zatem przepis ten wymaga uchylenia.

W związku ze skróceniem okresu przechowywania kart pracowniczych oraz ich elektronizacją, celowe jest wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym do przedmiotowego rozporządzenia, tj.: uchylenia §  6 przedmiotowego rozporządzenia oraz doprecyzowania brzmienia §  7 ust. 5.

W wyniku proponowanych zmian, polegających na uchyleniu § 6, do otrzymania kopii świadectwa pracy uprawnione będą tylko osoby, o których mowa w art. 9412 Kodeksu pracy. Natomiast w §  7 ust. 5 zmiana polega na doprecyzowaniu brzmienia regulacji zawartej w rozporządzeniu, o stwierdzenie że pracodawca ma zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Zgodnie z nowelizacją każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy zostanie wyposażona w domyślny stały kod QR. Kod obejmował będzie: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych będą mogły bez ponoszenia dodatkowych kosztów skanować i odczytywać kody QR np. za pomocą smartfona.

Z całością projekt rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 20 Lp. 2019 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek