Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ceny energii: samorządowcy pytają, resort odpowiada

Ceny energii: samorządowcy pytają, resort odpowiada fotolia.pl

Związek Miast Polskich skierował do Ministerstwa Energii szereg pytań związanych z najnowszą wersją tzw. ustawy prądowej. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych wątków.

Po pierwsze więc – jeśli idzie o szczegóły, takie jak np. konieczność przekazywania faktur sprzedawcom, to zakres, tryb, terminy dostarczania informacji niezbędnych sprzedawcy energii do wykonania obowiązku ustawowego określi rozporządzenie. Aby w pełni zrealizować swe uprawnienia, odbiorca będzie musiał dostarczyć odpowiednie informacje wszystkim sprzedawcom, z którymi łączą/łączyły go umowy sprzedaży energii zużywanej w 2019 roku.

Co do sytuacji, w której umowy zakupu energii elektrycznej podpisywane były przez jednostki samorządu terytorialnego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz np. jednostek organizacyjnych gminy – w opinii resortu zgodnie z treścią art. 5 ust. 1b ustawy każdy z tych podmiotów (każdy odbiorca końcowy) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia oddzielnie, celem właściwej identyfikacji jego uprawnień przez przedsiębiorstwo obrotu, które w swym systemie rozliczeń nie widzi przyporządkowania odbiorców końcowych do poszczególnych ich grup.

Jeśli idzie o przypadki obecnie obowiązujących umów na zasadach sprzedaży rezerwowej, to tak jak w stosunku do każdej umowy, istnieje obowiązek dostosowania poziomu cen do tych, które obowiązywały danego odbiorcę 30.06.2018 roku. Przypadek szczególny, czyli obowiązywanie warunków umowy na sprzedaż rezerwową 30.06.2018 r. zostanie uregulowany w treści rozporządzenia. Określone w tym kontekście w treści rozporządzenia ceny będą odpowiadać średnim cenom rynkowym dla II lub III kwartału 2018 roku.

Jak ministerstwo patrzy na przypadek, w którym na 2018 r. jednostka miała zawartą umowę na dostawę energii z jedną ceną (bez podziału na grupy taryfowe), a w kolejnych miesiącach u odbiorcy nastąpiła zmiana grupy taryfowej? Według resortu to jedna ze szczególnych sytuacji, która zostanie uregulowana w treści rozporządzenia. Wdrożony mechanizm ma zapewnić brak zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych w 2019 r. w stosunku do sytuacji, w której płaciliby oni za energię elektryczną wg zasad, które obowiązywały 30.06.2018 roku.

Jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku umów zakończonych w trakcie roku 2019 (jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów)? Ministerstwo przypomina o tym, że obowiązek ustawowy stosowania cen i stawek opłat w 2019 r. (uwzględniając zróżnicowanie uprawnień poszczególnych grup odbiorców końcowych w I i w II półroczu) na poziomie roku 2018 dotyczy wszystkich umów, niezależnie od tego, jakiej części roku 2019 (uwzględniając zróżnicowanie uprawnień poszczególnych grup odbiorców końcowych – odpowiednio części I lub II półrocza) te umowy dotyczą. Ustawa, w art. 18, przewiduje nakładanie kar na przedsiębiorstwa obrotu w przypadku niewywiązywania się z ich obowiązków wynikających z ustawy. Zakończone umowy również powinny zostać skorygowane, a odbiorcy końcowemu powinna zostać zwrócona nadpłata.

Pt., 5 Lp. 2019 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel