Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będzie pierwszy nowoczesny zakład recyklingu jednostek pływających w Polsce?

Będzie pierwszy nowoczesny zakład recyklingu jednostek pływających w Polsce? fotolia.pl

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawiązały spółkę „Zakład Recyklingu Statków Szczecin”. Akt notarialny w tej sprawie został podpisany przez strony w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Jak wskazuje resort, jest to ważny etap realizacji projektu „Zielona Stocznia w Polsce”, która stanowi jeden z czterech filarów Programu „Batory” w części  „Reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Głównym zadaniem Spółki będzie utworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu jednostek pływających, który spełniałby międzynarodowe standardy – w szczególności wymogi Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (Konwencja z Hongkongu), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Konwencji bazylejskiej i Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Jako lokalizację dla I etapu inwestycji wskazano część terenów użytkowanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A. w Szczecinie. Zarówno decyzja o współpracy ze stocznią Gryfia, jak i wybór lokalizacji dla zakładu recyklingu statków to wynik prac działającej od maja 2017 r. Grupy Roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce”.

Na potrzeby zakładu recyklingu statków przewiduje się m.in. adaptację i modernizację istniejącej infrastruktury i zaplecza technicznego stoczni „Gryfia” w Szczecinie, jak również wdrożenie innowacyjnych metod i technologii w zakresie zarządzania, gospodarki odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających – tak by nowo powstałe przedsiębiorstwo w pełni odpowiadało unijnym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami odzyskanymi z poddawanych recyklingowi statków.

W II etapie realizacji projektu (po roku 2022) przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności na obiekty inne niż statki np. platformy wiertnicze, wiatraki itp.), przy czym decyzje o uruchomieniu II etapu będą uzależnione od osiągnięcia odpowiedniej rentowności przez spółkę celową.

Całość przedsięwzięcia ma mieć charakter wysoce innowacyjny, dlatego część inwestycyjna projektu poprzedzona będzie szeroko zakrojoną fazą badawczo-rozwojową. W jej ramach mają zostać wypracowane najbardziej efektywne rozwiązania m.in. w zakresie technologii recyklingu, maksymalizacji zagospodarowania odzyskanych materiałów i czynników roboczych, niwelowania wpływu procesów technologicznych na środowisko, bezpieczeństwa pracowników oraz sposobu zarządzania procesami. W tym zakresie w ramach Grupy Roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce” nawiązano współpracę z przedstawicielami Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Źródło: www.gov.pl

Wt., 2 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel