Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bez zbędnej zwłoki, czyli jak?

Bez zbędnej zwłoki, czyli jak? fotolia.pl

Artykuł 35 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Celem komentowanych przepisów jest zapewnienie szybkiego i sprawnego załatwiania spraw. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 12 kpa, organy administracji powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko.

Określenie „bez zbędnej zwłoki” nie oznacza, że sprawa ma być załatwiona natychmiast, ale tak szybko, jak jest to możliwe. Pracownik organu nie może zatem odłożyć załatwienia sprawy do dnia upływu ustawowego terminu jej załatwienia, ale powinien załatwić ją w jak najkrótszym terminie.

Respektowanie terminu „bez zbędnej zwłoki” powinno wyrażać się dążeniem do załatwienia sprawy przed upływem terminu maksymalnego.

Ustanowiony w art. 35 § 1 obowiązek organu załatwiania spraw przez organ administracji publicznej bez zbędnej zwłoki ma w istocie walor ogólnej zasady postępowania i w tym sensie jest powiązany z obowiązkiem niezwłocznego załatwienia sprawy (art. 35 § 2) i obowiązkiem załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 § 3, §3a i §4. Oznacza to w szczególności, że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów jej załatwienia.

Pt., 7 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek